Voorzitter,

Het was een heet najaar; boze marktkooplui die zich onbegrepen voelden door wethouder Revis

en een wethouder die zich niet wist te beheersen.

Maar nu koning Winter zijn intrede doet;

lijken we enigszins af te koelen met zijn allen;

Sterker, het bestuur van de Stichting Haagse Markt stelt dat de gemeente Den Haag, afdeling markten, ‘waarneembaar’ zaken aan het oppakken is.

En dat is winst!

 

Voorzitter,

De hoge tarieven, het moeilijker maken om je kraam over te dragen en de aanwezigheidsplicht waren de grootste bezwaren van de ondernemers aan de Haagse Markt.

Nu er een onderzoek komt naar de opbouw van de tarieven, is die zorg even geparkeerd.

Maar de zorg over het aan banden leggen van de overdracht van je marktkraam is nog springlevend.

Samen met de marktkooplui is Groep de Mos van mening dat overdachten die ter goeder trouw zijn, mogelijk moeten blijven.

Daarom de volgende motie:

Verzoekt het college:

 • te onderzoeken of transparante overdrachten gekoppeld aan een onafhankelijke toetsing, met een goodwill berekening op basis van de bedrijfsgegevens over de laatste drie jaar, mogelijk zijn; 
 • de raad over de uitkomsten te informeren; 

 

Voorzitter,
Ondanks dat de ondernemers op de markt snappen dat men met een 50/50 aanwezigheidsplicht het doorverhuren wil tegengaan; is het een maatregel die op weinig applaus kan rekenen
De wethouder heeft in ieder geval al een hardheidsclausule in het nieuwe marktreglement opgenomen;

waardoor kan worden afgeweken van de verplichting om de standplaats persoonlijk in te laten nemen.

Maar de maatregel is ingrijpend en kan op weinig draagvlak rekenen. Daarom is het goed om dit te evalueren

Een motie:
Verzoekt het college: 
om voor de zomer te komen met een evaluatiemoment aangaande de maatregel van de persoonlijke aanwezigheidsplicht; 
en de raad hierover te informeren; 

 

Voorzitter,

Er is een heus Zwartboek met gebreken over de Haagse Markt;

waarbij het bestuur van de Stichting Haagse Markt gisteren ook nog eens een hele rits met oplossingen heeft gemaild.

Alhoewel de wethouder heeft gezegd ‘te kijken’ naar de gebrekenlijst vindt de fractie Groep de Mos dat wat te vrijblijvend

Een motie

Verzoekt het college; 

 • om per hoofdstuk uit de gebrekenlijst met een oplossingsgerichte reactie te komen; 
 • de door de Stichting Haagse Markt aangedragen oplossingen daarbij te betrekken;
 • deze uiterlijk in het eerste kwartaal van 2017 aan de raad te doen toekomen; 

 

Voorzitter,

Wat we vandaag wel even willen aftikken is de beveiliging van het marktterrein.
Tijdens de bouw van de nieuwe markt zijn overal kabels en ophangpunten voor een camerasysteem aangelegd; alleen de camera ontbreekt nog.
Volgens de marktkooplieden zal met een camerasysteem de markt veiliger worden en zal het aantal zakkenrollers afnemen.

Het camerasysteem kan zichzelf terugverdienen omdat bij schades, bijvoorbeeld aanrijschade, de kosten kunnen worden verhaald op de dader.

Een motie

Verzoekt het college: 

 • zich uit te spreken voor het aanbrengen van camera’s; 
 • in contact met de marktkooplui afspraken te maken over het aanbrengen daarvan; 
 • en de raad te informeren; 

Voorzitter,
Wethouder Revis reageerde tijdens de commissievergadering niet afwijzend op onze suggestie om de aanleg van een zoen- en zoefstrook aan de Hoefkade / ingang Haagse Markt te onderzoeken.

Hij ontbrak alleen in de lijst van toezeggingen. Een motie:

Verzoekt het college:

 • de mogelijkheden van het aanleggen van een zoen- en zoefstrook in kaart te brengen;
 • en de raad over de uitkomsten te informeren;

 

Wethouder Klein toonde grote dadendrang toen ik het project Haags Veen aankaartte;

een project waar bewoners en ondernemers met de gemeente een gezamenlijk plan maken voor de verdere ontwikkeling van het gebied Haagse Markt, Chinatown, Hobbemastraat en Paul Krugerlaan.
Ik begrijp van CityMondial dat het laatste contact vanuit de gemeente dateert uit december 2015.
De toezegging de raad te informeren over de stand aangaande dit traject stond niet in het toezeggingenlijstje. Dus ik vraag het nog eens:

Hoe staat het met de plannen?
En met het bijbehorende fonds?

Om dit kansrijke gebied alvast als één te vermarkten; een motie:

Verzoekt het college:

 • om in overleg met o.a. Den Haag Marketing, Stichting Haagse Markt en CityMondial het gebied als één toeristische parel te gaan promoten, teneinde méér bezoekers naar de nog te weinig ontdekte ruwe Haagse diamant te trekken; 
 • en de raad in het eerste kwartaal van 2017 over de uitkomsten te informeren; 

Voorzitter; ik wil een lans doorbreken voor alle andere markten dan de Haagse
Van de Antiek – en Boekenmarkt is heel epistel ontvangen: 170% marktverhoging maar liefst.

Alle markten verdienen een onafhankelijk onderzoek naar de tarieven: een motie

Verzoekt het college:

 • de Antiek- en Boekenmarkt mee te nemen in het onafhankelijke onderzoek naar tarieven; 
 • en de raad hierover te informeren; 

 

Tenslotte voorzitter,

Er worden vanavond moties ingediend voor een droogloop en promotie van de Haagse Markt; zaken waar Groep de Mos al een hele tijd voor strijdt.

Er ligt zelfs een aangehouden CU/SGP motie droogloop die wij hebben meegetekend.

Maar haantjesgedrag is ons vreemd; daarom steunen wij de moties die hier gaan komen; in het kader van de o zo open bestuurscultuur!