Voorzitter,
Heel lang geleden (in de 60 jaren van de vorige eeuw, de meesten van u waren er nog niet of droegen nog een luier, uitzondering Jeltje van Nieuwenhoven) had ik een leraar kunstgeschiedenis die zijn leerlingen vertelde dat de eenheid kunstenaar en kunstproduct had plaatsgemaakt voor de een eenheid publiek en kunstproduct. En dat geldt nog steeds getuige de vele reacties op het advies van de Commissie Meerjarenbeleidsplan Kunst en Cultuur.
Neem nou Theater de Appel. Dit theater bestaat sinds 1971. Steeds werd de Appel kritisch bezien. Eerder dreigde het kopje onder te gaan. Maar het overleefde dreigende ondergang steeds. In het voorlaatste advies schreef de adviescommissie zelfs: De commissie is te spreken over het voornemen van gedurfde theaterprojecten zoals theatermarathons een kernwaarde te maken. En nu, vier jaar later zou het ineens geen enkel bestaansrecht vinden. Groep de Mos vindt dat willekeur en daarom de volgende motie:
– Geen onomkeerbare stappen te nemen inzake het stopzetten van de subsidie voor de Appel
– Subsidiegelden voor de Appel te vinden in de meevaller bij de jaarrekening en in de overvolle gemeentelijke spaarvarken
– De Raad te berichten hoe en onder welke voorwaarden zij de Appel een reddingboei toewerpt

Neem nou Muziektheater Briza. Dit theater draagt bij aan een ‘Age Friendly Cultural City. Met aanbod voor alle leeftijden. Jeugd, jongeren en ouderen! Om dat voort te zetten is er een relatief klein bedrag nodig. Daarom een motie met het volgende dictum:
Muziektheater Briza een jaarlijkse subsidie van 35000 euro te verstrekken en de dekking hiervoor te zoeken in de financiële meevallers

Neem nou Theater Branoul
Branoul is van het niveau Pepijn, maar mist een ambassadeur van het niveau Paul van Vliet. Onverkochte plaatsen kunnen tegen een zacht prijsje door bezitters van een ooievaarspas worden gekocht. Ook mensen afhankelijk van een voedselbank kunnen terecht. Onbegrijpelijk dat dit theater wordt wegbezuinigd. Nog minder dan een paar dagen geleden lazen we dat de armoede in deze stad is toegenomen. Nog meer mensen die een gewoon kaartje niet kunnen betalen, wordt de weg naar cultuur afgesneden. Branoul heeft een minimale subsidie van 50.000 euro nodig voor 0,4 fte zakelijk leider (hbo) en 0,2 fte marketing (mbo plus). = werkgelegenheid. Met een toezegging van dit bedrag zijn er sponsors bereid geld te doneren voor de exploitatie en zijn er weer twee werkgelegenheidsplaatsen gerealiseerd. Daarom de volgende motie:
Subsidie voor Branoul te vinden in de meevaller bij de jaarrekening en in het overvolle gemeentelijk spaarvarken en de raad te berichten hoe en onder welke voorwaarden zij Branoul een reddingsboei toewerpt

Neem nou een Nationaal Popmuseum
Hoewel onze stad de geboortegrond is van veel muziekhelden en daarmee gezien mag worden als dé popstad van Nederland lukt het maar niet een geschikte locatie te vinden voor het Nationaal Popmuseum Rockart. Daar wil Groep de Mos verandering in aanbrengen. Leuk dorp dat Hoek van Holland maar dat museum hoort in Den Haag. Daarom steunen wij de motie die het CDA straks zal indienen

Neem nou Carnivale,
Dit Festival is werkelijk te mooi om goed te beschrijven. Het is een winterse kermis van weleer met vermaak en vertier, een magische wereld met duizenden lichtjes. Het zou nu geen subsidie meer krijgen omdat het –citaat—geen overnachtingen genereert – (einde citaat uit beantwoording op VVD vragen. En dat terwijl bv Olympic Exprience afgelopen zomer juist niet het doel had om overnachtingen te genereren (Citaat uit antwoorden van Groep de Mos). Weliswaar verschillende portefeuilles en wethouders, maar dus wel een college dat verschillende criteria aanhoudt. Carnivale kan dit jaar nog worden georganiseerd tegen een relatief klein bedrag.
Daarom de volgende motie:
Verzoekt de benodigde additionele subsidie van 85.000 euro te verstrekken aangevuld met 10.000 euro voor extra organisatiekosten gezien de overschrijding van alle termijnen door de gemeente Den Haag en de dekking te zoeken bij de financiële meevallers.