Voorzitter,

Dank aan de Rekenkamer voor dit waardevolle rapport dat aangeeft dat de toegang tot de maatschappelijke ondersteuning beter moet. De  commissie heeft twee volle vergaderingen gewijd aan het rapport van de Rekenkamer. Een van de pijnpunten is de hindernisbaan voor mensen die minder digitaal vaardig zijn. Ik pleit al jaren namens mijn fractie Groep de Mos voor de belangen van deze groep die vooral uit ouderen bestaat. Ik ben blij te constateren dat het door mij aangehaalde ‘Haarlem model’ tot de mogelijkheden behoort. Wel moet nog een kritisch worden gekeken naar de denhaag.nl site als geheel, maar dat is een ander onderwerp op een ander moment.

Ook ben ik blij dat mensen die helemaal geen internet hebben nu hulp kunnen vragen op een andere wijze, zelfs op de achterkant van een bierviltje!

Mijn fractie erkent het argument van de wethouder dat onderscheid nodig is naar de aard van de hulpvraag. Is snel hulp nodig? Kan het relatief simpel? Of is het erg gecompliceerd? Daarom heb ik het amendement van D66 mee getekend. Wel hoor ik graag de toezegging van de wethouder dat bij een negatief advies de aanvrager niet alleen een aanvraag kan doen, maar dat hij daar ook actief op wordt gewezen.

Tot slot, voorzitter, steunt Groep de Mos alle moties die het belang bevorderen van de Hagenaar of Hagenees die maatschappelijke opvang nodig heeft.