Dank voor de beantwoording van mijn vragen over de toename van verwarde personen op straat. Zoals u zelf stelt, blijkt dat het aantal registraties van incidenten met verwarde personen voor Den Haag toeneemt. Uit overzicht blijkt dat een klein deel van de instroom wordt geweigerd en dat een klein deel niet verzekerd is. Kunt u bevestigen dat deze geen relatie met elkaar hebben, m.a.w. zorg wordt niet geweigerd omdat men onverzekerd is? Wat is dan wel de reden dat er geen zorg wordt geboden.

Een ander onderwerp is beschermd wonen. Budgetten nemen toe maar een krappe woningvoorraad helpt niet klanten een beschermde woning te geven. Is deze redenering juist of is de gemeente Den Haag, ook als centrumgemeente, in staat om aan de vraag te voldoen?

Tot slot: Ik ben blij dat we nadruk leggen op een integraal aanpak waarbij preventie een grote rol speelt evenals andere niet WMO beleidsterreinen als financiën. Ik heb tijdens een werkbezoek gezien dat deze deskundigheid ook in het Sociale Wijkzorg Team zit.