Voorzitter, in de Commissie heb ik reeds aangegeven dit voorstel te steunen.

Het Voorstel van de Christen Unie/SGP, om tijdens evenementen de toegankelijkheid voor mensen met een beperking te verbeteren, steunt Groep de Mos / Ouderen Partij en daarom is de motie door mij mede ondertekend.

Wel vraag ik aandacht van de wethouder voor zijn toezegging aan mijn fractie de toiletten in het atrium van het stadhuis beter toegankelijk te maken voor rolstoelers. Kan hij aangeven of de aanpassing nog dit jaar wordt gerealiseerd?