Voorzitter,

Drie weken geleden spraken we hier over het wel of niet bederven van de kust met windmolens, nu debatteren wij over de spelregels op de kust, met name het strand. Ik ben er van overtuigd dat we allemaal het beste voor hebben met dat strand. Zelf een bewoner van het centrum, probeer ik elke dag naar het strand te gaan, omdat daar ruimte is om je hond los te laten lopen.

Allemaal hebben we het beste met het strand voor. En natuurlijk vanuit onze eigen invalshoek. Groep de Mos komt op voor de ondernemingen daar, de strandpaviljoens.

In de commissie hebben we gepleit voor eigen verantwoordelijkheid van de strandpaviljoen-houders. Zij willen dat ook als het gaat om netheid en het schoon houden van dat stukje bij hun paviljoen. “Geef ons toestemming om de bedjes te laten staan en wij zorgen dat de rommel wordt opgeruimd.”, aldus deze ondernemers. Jammer genoeg voelde de wethouder daar niet voor. Ik kon hem niet vragen waarom, want het apolitieke presidium heeft immers mijn spreektijd ingekort. Daarom een motie met het volgende dictum:

Verzoekt het College met strandpaviljoenhouders in gesprek te gaan om te bezien of zij zelf het deel van het strand waar hun bedjes staan, schoon kunnen houden en de Raad voor het volgende strandseizoen over de uitkomsten te informeren

Dan voorzitter de oneerlijke concurrentie tussen watersportpaviljoens en strandpaviljoens. Oneerlijk omdat er verschil is pachtprijs. Oneerlijk omdat strandpaviljoen houders hun brood daar verdienen en watersportpaviljoens niet. In de commissie is veel gesproken over sport ondergeschikt aan horeca of omgekeerd. In de strandwereld is het Bloemendaal model alom bekend. Daarom de volgende motie

Verzoekt het College het Bloemendaal model ook op de stranden van Den Haag en Scheveningen te hanteren.

Vervolgens voorzitter een motie van de ondernemers zelf. Sommige zijn tegen de verlenging van het strandseizoen tot 31 oktober. Anderen juichen deze toe. Het compromis van de ondernemers is het volgende dictum:

Verzoekt het college

om de voorgenomen seizoensverlenging te beperken tot de strandpaviljoens ten zuiden van het Museum Beelden aan Zee
met de strandpaviljoens in dat gebied in overleg te gaan om de verlenging gespreid tot 1 november in te vullen
Ten slotte Voorzitter is het ons opgevallen tijdens bezoeken aan het strand – gisteren nog – dat betaald parkeren buiten het hoog seizoen geen toegevoegde waarde, behalve misschien voor de gemeentekas. We zagen gisteren echt vele lege plekken. Daar waar mogelijk moeten ondernemers en dagjesmensen zo min mogelijk worden geconfronteerd met betaald parkeren.

Daarom de volgende motie:

Verzoekt het College betaald parkeren op de strandweg in het voor- en naseizoen af te schaffen en te beperken tot de periode 1 mei t/m 31 augustus