Voorzitter,

Lopend of fietsend langs scholen merk je dat er vele schoolpleinen zijn die er saai en versteend uitzien. Er is genoeg ruimte om te voetballen, maar nergens een plekje om te scharrelen, je te verstoppen of kennis te maken met groen. Een schoolplein kan zo veel meer zijn dan alleen een plek waar je de pauze doorbrengt of waar je overblijft tussen de middag.

Uit onderzoek is zelfs gebleken dat een groenere omgeving voor kinderen van invloed is op hun gedrag, ze maken minder ruzie. Daarnaast ontwikkelen ze een meer creatief spelgedrag en krijgen ze meer begrip voor het belang van de natuur.

Een schoolplein kan, mag en moet eigenlijk veel groener worden dan dat ze nu zijn. Gebleken is dat dit vaak niet tot de mogelijkheden behoort door een gebrek aan financiële middelen.

Het College heeft meermaals aangegeven het aantal bomen te willen uitbreiden. Laat ze dat nou maar eens waarmaken en beginnen bij de schoolpleinen.

Daarom een motie met het volgende dictum:

Verzoekt het college:

  • in gesprek te gaan met Haagse scholen over het vergroenen van het schoolplein en het planten van meer bomen;
  • deze scholen te wijzen op financiering van vergroening van schoolpleinen via bijvoorbeeld Fonds1818;
  • de kansen voor het vergroening van schoonpleinen mee te nemen in de wijk- en buurtgroen visies die voor ieder stadsdeel worden opgesteld;