Voorzitter,

Allereerst wil ik beginnen om Madurodam namens Groep de Mos te feliciteren. De miniatuurstad werd in 1952 opgericht en bestond afgelopen zondag 65 jaar. Dat betekend dus 65 jaar in Den Haag.

Voorzitter, Madurodam en Den Haag horen bij elkaar!

En Groep de Mos is voor uitbreiding van Madurodam,

maar Groep de Mos is ook voor behoud van de Scheveningse Bosjes.

We moeten zuinig zijn op wat we hebben en kritisch kijken naar voorstellen van wethouders, met houthakker als bijnaam.

In mijn voorbereiding naar dit debat werd mijn aandacht getrokken door de cijfers uit het jaarverslag van Madurodam. Hieruit blijkt namelijk dat de afdracht aan de stichting Madurodam Kinderfonds de laatste jaren juist stijgt. Graag een reactie van de wethouder.

Het jaarverslag is opgemaakt door BDO Accountants.

Het rapport ‘Economische Impact van Madurodam’ is eveneens opgesteld door BDO. Het rapport wat het college gebruikt om de uitbreiding van Madurodam te onderbouwen.

Op de laatste pagina van dit rapport staat; zodat uitdrukkelijk wordt afgeraden om zonder advies van een deskundige op basis van de informatie in deze publicatie te handelen, na te laten of besluiten te nemen.

U voelt hem aankomen, ik heb daarom de motie Advies onafhankelijk deskundige geschreven, met als dictum,

Verzoekt het college, het besluit omtrent de uitbreiding van Madurodam aan te houden en verzoekt het college, het onderzoek ‘Economische Impact van Madurodam’ eerst door een onafhankelijk deskundige te laten beoordelen en de raad over de uitkomsten te informeren,

Voorzitter,

Groep de Mos vindt ook dat de besluitvorming zorgvuldiger kan. Het degraderen van de Denktank tot een werkgroep, die slechts over de uitwerking mag meedenken, is bedenkelijk. Zo hoort het dus niet!

Daarom de motie Visie Denktank Scheveningse Bosjes, met als dictum, verzoekt het college, het besluit omtrent de uitbreiding van Madurodam uit te stellen tot de visie van de Denktank is behandeld in de gemeenteraad.

 

Voorzitter,

Tot slot, ik wil graag hoofdelijke stemming op beide moties.