Voorzitter,

Ons stadsbestuur onder leiding van de PvdA, het CDA, de Haagse Stadspartij, D66 en de Haagse VVD vindt zichzelf stoer. Tenminste dat was de uitspraak van de verantwoordelijk wethouder Wijsmuller die het beleid uitvoert van deze vijf coalitiepartijen.

Deze vijf partijen hebben namelijk onderling besloten om de gemeente Den Haag bovenop de wettelijke taakstelling op te zadelen met 700 extra statushouders.

Voorzitter,

Groep de Mos zal het blijven herhalen, wij vinden 700 extra asielzoekers bovenop de wettelijke taakstelling teveel. Groep de Mos wil dat niet.

Nu hoor ik u denken, waar maakt u zich nou zo druk om!

De coalitiepartijen in Den Haag overvalt op dit moment de hele stad met hele grote groepen statushouders, locaties zoals Ypenburg, Bezuidenhout, Loosduinen, Scheveningen en Wateringse Veld.

Waarom kiest de gemeente niet voor individuele huisvesting op meerdere locaties in Haagse wijken?

De gemeente schrijft daar zelf over in een nieuwsbrief aan bewoners in het Wateringse Veld, ‘er zijn niet voldoende geschikte locaties’.

Kortom de coalitiepartijen in Den Haag nemen zichzelf een extra ambitie op zich, van 700 extra statushouders bovenop die ‘eerlijke’ wettelijke taakstelling, wat naar onze bescheiden mening ook wel wat minder mag, en vullen dit dan in met hele grote groepen statushouders op speciale locaties. Gekker moet het niet worden?! De wethouder maakt het nog gekker.

Hij doet namelijk maar wat, met goedkeuring van de PvdA, het CDA, de Haagse Stadspartij, D66 en de Haagse VVD.

Bewoners op de Narcislaan krijgen een flat met vier etage waar eerst een laagbouw school stond.

Dit stadsbestuur gaat altijd prat op Haagse Kracht, waarbij inwoners inspraak hebben op hetgeen er in de stad gebeurd. Maar de bewoners krijgen op de Narcislaan een gebouw met maar liefst vier bouwlagen door de strot geduwd, zonder dat het stadsbestuur luistert naar hun argumenten omdat niet te doen.

Het stadsbestuur zou, als het zo van de Haagse Kracht methode is, naar deze geluiden moeten luisteren door de voorgenomen vier bouwlagen te veranderen in maximaal twee bouwlagen.

Daarom een oproep aan ons stadsbestuur, schrap twee bouwlagen op de Narcislaan. Graag een reactie van de wethouder.

Voorzitter,

Bewoners in het Wateringse Veld krijgen een uitnodiging voor een bewonersavond waarin niet het eerlijke verhaal beschreven staat. Er word alleen gesproken over een wettelijke taakstelling, helemaal niks over een extra opgave. Waarom is dat, vraag ik aan de wethouder?

Bewoners werd beloofd tijdens de bewonersavonden over elke stap in het proces geïnformeerd te worden. Hoe is het dan mogelijk dat er een omgevingsvergunning is aangevraagd op 3 augustus en de bewoners daar pas twee weken later over worden geïnformeerd. Waarom is dat, vraag ik aan de wethouder?

Voorzitter,

Dan nog even over de Monitor Statushouders, ik lees dat van de 1100 nieuwkomers van vorig jaar er maar 86 (!) een betaalde baan hebben, dan kan je niet anders dan concluderen dat de meeste nieuwkomers in de bijstand komen en blijven, waarmee we de stad opzadelen met financiële tegenslag op de pot voor de bijstand die door het Rijk is gekort. Ik wil het stadsbestuur weer oproepen om af te zien van de extra opgave van 700 statushouders (door alleen de wettelijk verplichte taakstelling op zich te nemen).

Voorzitter,

Door het schrappen van deze extra opgave statushouders zijn namelijk al die locaties met grote groepen statushouders helemaal niet nodig.

 

Daar wil ik het bij laten voorzitter.