Voorzitter,
Laat ik beginnen met wat goed gaat!

Het winkelcentrum in het Benoordenhout moet opgeknapt worden…

Tot zover, voorzitter.
Want verder is het toch wel een rommel met de herontwikkeling van het Willem Royaardsplein.

De projectontwikkelaar wil de herontwikkeling realiseren, maar Groep de Mos twijfelt of deze uitbreiding wel echt nodig is. De nieuwe eigenaar moet aantonen dat er voldoende vraag is naar extra winkelruimte en dit lijkt nog niet helemaal gelukt. Tenminste, waar is de haalbaarheidsanalyse? Wat is de nut en noodzaak van de uitbreiding?

En is dit dan wel het juiste moment om over de Nota van Uitganspunten met de verantwoordelijk wethouder van gedachte te wisselen? Waar blijkt dat dan uit, dat er een tweede supermarkt nodig is.

De uitganspunten nota is uit 2007 en daarin wordt gesproken over 12 woningen. De  nota van uitgangspunten in 2016 spreekt over 25 a 30 woningen, wat is veranderd?
Voorzitter, vanwege mijn spreektijd moet ik mij helaas richting op een paar belangrijke punten.

Ik wil het hebben over de belangen van de ondernemers. Van betrokken ondernemers hebben wij vernomen dat zij mordicus tegen de grootschaligheid plannen zijn. Groep de Mos heeft verschillende berichten ontvangen van bezorgde ondernemers.

In beantwoording van de schriftelijke vragen over de ambulante handel aan het Willem Royaardsplein (RIS 294147), antwoordt het college in juni 2016 dat het voortbestaan van de kiosken in lijn is met de afspraken in het coalitieakkoord en de gemeente in gesprek gaat met de Bloemendoos. Wat waren de resultaten van deze gesprekken?

Kan de wethouder toezeggen dat de Bloemendoos en andere winkeliers tijdens de verbouwing open kan blijven staan en hoe zit het met de bereikbaarheid van de winkeliers tijdens de verbouwing?

Dan de belangen van bewoners. Wij ontvangen veel zorgen van bewoners over de toename van verkeer die dit plan met zich mee al meetrekken. Een extra supermarkt (of andere trekker) trekt extra verkeer. Kan de wethouder reageren op de inspraak van de voorzitter van de wijkvereniging de heer Pieter de Savornin Lohman en de punten die hij aandraagt.

  • Omvang van de nieuwbouw
  • Geen tweede supermarkt
  • Winkels open blijven tijdens de verbouwing en bereikbaar

Om een lang verhaal kort te maken er komt een Albert Heijn XL van 2200 m2 bij en onderaan de streep in het toename door de parkeergarage minimaal. Groep de Mos begrijpt de zorgen van de bewoners over de toename van verkeer.

Het plan om het plein te veranderen in een brede winkelstraat kent weinig draagvlak. Kan de wethouder aan de wens van bewoners tegemoet komen op dit punt? Zo nee, waarom niet?

Er moet wat gebeuren aan het plein, maar hou op met al die gekkigheid!