Vrienden,

Wat een steun heeft onze partij de afgelopen week mogen ontvangen. Vanuit het hele land kwamen er steunbetuigingen voor het showproces dat het Openbaar Ministerie tegen ons is gestart.

Ook als partij laten we zien dat we springlevend zijn. Onze fractie en vele vrijwilligers werken dag in, dag uit, keihard voor onze mooie stad, het aantal leden en onze achterban in de stad blijft gestaag groeien en vandaag hebben we een partijbijeenkomst in een bomvolle zaal.  

En dat is een applausje waard!

Maar ondertussen vrienden, lijdt het Openbaar Ministerie aan een tunnelvisie en gaat het onverdroten voort met haar pogingen om onze partij kapot te framen.

Met de knotsgekke beschuldiging van deelname aan criminele organisaties zet het OM ons op één lijn gezet met de leden van motorclubs als Hells Angels en Satudarah; een gotspe!

Wij zijn dé uitvinder van Ombudspolitiek. Een vorm van politiek waar wij onorthodox en vernieuwend te werk gaan en waarmee we mateloos populair zijn bij een groot deel van de inwoners van Den Haag. Loosduinen en Scheveningen.  

We bestuurden met een boodschap van hoop en optimisme de stad.

Tot het OM ingreep.

Eerst werden we maandenlang afgeluisterd, toen vonden invallen in woningen plaats en daarna volgde ‘Trial by Media’.

En vrienden, dat is heftig.

En het blijkt ook allemaal onterecht.

De feiten kort op een rijtje:

We hebben openlijk donaties ontvangen van Haagse ondernemers voor onze lokale politieke partij.

We waren hard bezig onze openbaar gedane verkiezingsbeloften uit te voeren.

We betrokken openlijk de ideeën vanuit de Haagse inwoners en ondernemers bij onze manier van politiek bedrijven.

De vraag is nu of deze positieve constateringen onwettig met elkaar zijn verweven.

Natuurlijk niet! De verdenkingen van het OM zijn een wilde slag in de lucht.

Neem de beschuldiging van corruptie. Corruptie is als je (in dit geval als bestuurder) stiekem geld of goederen ontvangt in ruil voor het verrichten van een wederdienst.

Ten eerste is het nu al duidelijk dat niemand, maar dan ook niemand geld voor zichzelf heeft ontvangen.

Wel donaties voor onze partij. Voor de duidelijkheid: dat is volstrekt legaal.

Ten tweede is er geen enkele sprake van het leveren van wederdiensten door de Groep de Mos wethouders.

Wij hebben gedaan wat in het verkiezingsprogramma van onze partij stond.

Bovendien voerden wij het latere coalitieakkoord uit in collegiaal bestuur, dus samen met het gehele college.

De zwaar bekritiseerde nachtvergunningen zijn definitief verleend.

Nadat burgemeester Krikke ze had afgegeven, gaven ook de burgemeesters Remkes en Van Zanen hun ok-stempel. Ook in hun ogen was er niets aan de hand.

Het OM slaat in zijn communicatie, onder meer rond de tenlasteleggingen, de plank volledig mis.

Alsof een concept van een coalitieakkoord tussen politieke fracties een geheim stuk is (dat is het niet!).

Alsof invloed vanuit de burgerij en ondernemers bij de totstandkoming van het verkiezingsprogramma verboden is (dat is het niet).

Alsof een wethouder op de hoogte moet zijn van de verblijfsstatus van een ondernemer die – met factuur! – in zijn huis komt klussen (dat hoeft hij niet).

Het geheel is een gevaarlijke klucht geworden.

Want op basis van deze redeneringen van het OM loopt iedere wethouder en ieder college van B&W in Nederland het risico om van deelname aan een criminele organisatie te worden beschuldigd.

Bijna iedere politieke partij heeft te maken met donaties en hoe daarmee om te gaan. Iedere actieve wethouder heeft dagelijks contact met belanghebbenden in stad of dorp.

In ieder college spelen er vragen hoe om te gaan met geheime stukken en hoe dit zich tot de openbaarheid verhoudt.

Het is daarom, inderdaad, van groot belang dat het gesprek hierover in alle openheid wordt gevoerd.

Was het OM nu maar tot die conclusie gekomen! Zeker nu alle bekend geworden informatie erop wijst dat er geen enkele wet is overtreden.

Dat zou een nuttige discussie opleveren over belangrijke vragen in onze democratie, die wat mij betreft zou uitmonden in volledige transparantie over donaties en over politieke lobby.

Maar nee, bij het OM leeft kennelijk het idee dat als je eenmaal een weg bent ingeslagen, je die weg helemaal moet uitlopen, ook als je allang kunt zien dat die weg doodloopt.

Dat er een succesvolle lokale partij wordt geslachtofferd is daarbij ondergeschikt.

Erger nog,

Het volledige strafdossier is vorige week willens en wetens naar de media gelekt, met slechts één doel: het zo optimaal mogelijk beschadigen van onze partij.

In plaats van de rechter aan zet te laten zijn, werd er ter elfder ure nog een groot mediaoffensief tegen ons geopend. Een aangestuurd offensief waar hele en halve onwaarheden worden verteld, feiten worden verdraaid of uit hun context zijn gehaald.

Deze berechting via ‘Trial by Media’ is onaanvaardbaar en schaadt de rechtsstaat.”

Daarom hebben we aangifte gedaan.

Vrienden,

We zijn afgelopen week met veel vertrouwen begonnen aan de zaak en we gaan daarbij uit van vrijspraak

We voelen ons daarbij ook gesteund door de Groningse hoogleraar Gerrit Voerman, die tijdens de tweede zittingsdag als getuige-deskundige klip en klaar was over lokale partijen.

Ik citeer: “Er bestaan vrijwel geen regels, dus ook niet op het gebied van financiën. Dat gaat wellicht binnen afzienbare termijn veranderen. Maar tot die tijd mogen ze bijna alles zelf bepalen, zoals de regels die ze hanteren voor giften en sponsoring”.

De hoogleraar noemde ook voorbeelden – uit journalistiek onderzoek – van sponsoren of donateurs die invloed zouden hebben gekregen op de koers van partijen.

Zo heeft het CDA bij de Kamerverkiezingen van 2021 het verkiezingsprogramma aangepast in het voordeel van ondernemers, nadat een miljonair een donatie van 1,2 miljoen euro aan die partij gaf.

Daarnaast is het ook landelijk niet ongebruikelijk dat partijen geld krijgen van leden, donateurs of bedrijven.

Zo kregen ook Forum voor Democratie, de VVD, D66 (een miljoen) en de Partij voor de Dieren volgens de hoogleraar forse donaties.

Bij D66 zou in het verleden via de businessclub zijn geprobeerd om invloed te krijgen op standpunten van die partij.

Maar Barbertje moet hangen als het om Hart voor Den Haag gaat.

Ammehoela beste mensen zeg ik dan!

Doordat de zaak niet voor de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2022 was afgerond, hebben we te maken met een politiek proces.

Partijen als D66, de PvdA en GroenLinks hebben ons, als winnaar van de verkiezingen, uitgesloten van coalitiedeelname. Zij misbruikten daarbij de zaak als hefboom.

En zo vrienden, hebben we de oude elitaire politiek weer teruggekregen.

Formateur Donner sprak bij de totstandkoming van de nieuwe coalitie van een zware bevalling

En vrienden als je ziet wat voor kind met een waterhoofd er geboren is, had ie daar he-le-maal gelijk in.

Het coalitieakkoord heet ‘Voor een stad die tegen een stootje kan’.

Dit is geen stootje, maar een totale knock-out voor de Haagse bevolking.

Er zit geen enkele creativiteit in het akkoord en richting het Rijk is het pappen en nathouden.

Het college benoemt de door het Rijk veroorzaakte problemen,

zoals grote tekorten op Zorg, Jeugd, bijstandsverlening en het gemeentefonds,

wél, maar pakt op geen enkele wijze door.

Steeds meer burgers in onze stad komen niet meer rond.

Hoge energierekeningen, hoge huren en hoge zorgkosten.

In plaats van lastenverlichting krijgen de inwoners van Den Haag, anders dan de VVD ons had beloofd, de ene na de andere lastenverzwaring te verwerken.

De afvalstoffenheffing en rioolheffing omhoog,

parkeertarieven omhoog en het voornemen om in alle wijken de auto met invoering van betaald parkeren een ordinaire melkkoe te laten zijn.

Ook de OZB gaat omhoog.

Dit college heeft alles weg van incassobureau Binnen zonder Kloppen.

In een college waar Hart voor Den Haag deel van had uitgemaakt hadden we andere keuzes gemaakt

De miljoenen verslindende duurzaamheidsplannen zouden wij bevriezen.

Daarnaast zouden we werk maken van publiek-private samenwerking, waardoor het Haagse bedrijfsleven veel meer betrokken wordt bij investeringen in de stad en het creëren van banen.

Binnen het programma Werk en Inkomen kan er geld worden bespaard door veel meer mensen uit de bijstand aan een baan te helpen.

Verbolgen is Hart voor Den Haag over het feit dat het woord bevolkingsgroei niet één keer in het akkoord wordt genoemd.

Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek kwamen er alleen al over de periode 2010-2019 50.000 mensen met een niet-Nederlandse nationaliteit naar onze stad.

Voor de komende 20 jaar worden er 100.000 nieuwe Hagenaars verwacht.

Het is dan niet te begrijpen dat we discussie over de demografische gevolgen niet voeren en richting het Rijk een signaal geven dat ons absorptievermogen is bereikt.

Dat we maatregelen moeten nemen om de bevolkingsgroei in te dammen, zodat onze stad leefbaar blijft voor zowel Jan en Miep als voor Mohammed en Fatima.

Het valt ons te prijzen dat wij – lieve partijleden – niet bij de pakken neer gaan zitten en blijven geloven in onze veelbelovende formule van oplossingsgerichte Ombudspolitiek.

En dat is volkomen terecht, want de mooiste dagen van Den Haag liggen namelijk nog voor ons.

Met rechte rug werken wij gestaag door aan de rehabilitatie van onze partij.

Na vrijspraak zullen wij alsnog aanspraak maken op deelname in het stadsbestuur.

Een inmiddels geoliede machine zet zich, zoals u van ons mag verwachten, met hart en ziel in voor onze mooie stad.

Stadsdeel voor stadsdeel,

Wijk voor wijk

En straat voor straat blijven wij actief om problemen voor u op te lossen

Met ons programma ‘Deze stad verdient beter’ hebben we tienduizenden mensen uit stad achter onze standpunten weten te krijgen, hieruit blijkt dat enorm veel mensen in deze stad onze zorgen delen, maar ook ons optimisme.

Tijdens de campagne van vorig jaar hebben we een enorm enthousiasme ontmoet

En kijk vandaag: wat een steun!

Het is om stil van te worden.

En ondanks dat we in de oppositie zitten,  moeten we samen aan de slag om vooruit te kijken naar een nieuwe periode waarin keuzes gemaakt moeten worden voor de toekomst van onze mooie stad. 

Vol trots ben ik daarbij fractievoorzitter van een partij die Den Haag ademt, die Den Haag is. 

De komende weken en maanden zullen nog ontzettend zwaar worden.

De wijze waarop we in de afgelopen jaren onze wethouders waaronder ikzelf, de partij, partijgenoten en allen die ons steunden zijn aangepakt, gaat erg ver. 

Ik kan u verzekeren dat gaat niemand in de koude kleren zitten. 

Dan heb je echt wel even een moment van: 

is dit het wel allemaal waard? 

En los daarvan is het ook zorgelijk. 

Je bent actief in de politiek, maar geleidelijk aan krijg je het onveilige gevoel te spelen in een wedstrijd zonder eerlijke scheidsrechter. 

En dat geeft een heel unheimisch gevoel. 

Sommige politieke opponenten gebruiken de valse aantijgingen van het OM als voertuig om onze partij keer op keer te beschimpen. 

Neem wethouder Anne Mulder, 

U weet wel van de VVD, de partij waar integriteit geen rol speelt. 

Die liet doodleuk in NRC optekenen dat ik wellicht naar de gevangenis moet. 

Pure stemmingmakerij 

Of wethouder Kapteijns die onze mooie Ombudspolitiek gevaarlijk noemt, wethouder Balster van splinterpartij PvdA die verkiezing op verkiezing verloren heeft, maar wel doodleuk op het pluche zit.

Of wethouder Van Asten van uitsluitingspartij D66.

Altijd inclusief en samen, behalve als je anders denkt dan dat clubje genuanceerde pijprokers. 

Voor hen heb ik nieuws,

Ze kunnen onze wethouders aan de kant schuiven, 

maar niet al die tienduizenden mensen in Den Haag die hun hoop op ons gevestigd hebben. 

Voor hen moeten we dus doorgaan. 

En dan zeg ik: met nóg meer kracht dan vroeger. 

Wat je niet doodt, maakt je sterker zeggen ze! 

En sterker zijn we! 

Wat te denken van de raadsleden,

de fractievertegenwoordigers, 

de fractieondersteuning 

en de vele vrijwilligers 

die de afgelopen jaren te vuur en te zwaard geknokt hebben om uw belang te behartigen. 

Wij laten blijvend zien wat we waard zijn. 

En die blijvende inzet is heel hard nodig. 

Het politieke landschap in Den Haag maakt een troosteloze indruk. 

Er liggen grote uitdagingen zoals:

– De enorme woningnood; er is geen betaalbaar huis te krijgen

– De veiligheid en de aanpak van criminaliteit; 

Hierbij is lik-op-stuk-beleid ver te zoeken. Er worden onschuldige mensen op klaarlichte dag neergeschoten. 

13-14-jarigen lopen, o.a. in Zuidwest, rond met gigantische messen en schromen niet om die te gebruiken.

– De bestrijding van armoede en het in stand houden van sociale voorzieningen zijn een uitdaging. 

– De toestand van onze gezondheidszorg, waar ouderen die ons land hebben opgebouwd worden vergeten, verdient onze aandacht.

– Het betaalbaar houden van huren, de boodschappen en onze energierekening, moet hoog op de politieke agenda. 

Na ons gedwongen vertrek uit het college en het buitensluiten van de winnaar van de verkiezingen, nam het ‘old boys network’, dat elkaar al jarenlang de bal toespeelt het weer over. 

Blijkbaar dacht men dat dat beter zou gaan. 

En is het nou beter gegaan? 

Wat is er nu in de afgelopen jaren bereikt? 

Wat is er opgelost? 

Wat is er gerealiseerd? 

De vragen stellen, is ze beantwoorden!

Er is voor Hart voor Den Haag dus meer dan genoeg werk aan de winkel!

Maar vandaag is het feest, onze mooie partij bestaat vandaag 10 jaar!

Ruim 10 jaar geleden stimuleerde Eugene de la Croix, eigenaar van dit mooie sport- entertainment centrum, mij om een lokale partij te beginnen.

Was het meesterpoelier Victor Meijer die mij uitdaagde om een tienpuntenplan voor de stad te presenteren en waren het erelid en oud-raadslid  Wil Vonk, wijlen oud-Kamerlid Willem van der Velden en de huidige bestuursleden Derk Roos en Hugo van Horssen die mij bijstonden bij de oprichting van de vereniging Groep de Mos.

Lieve vrienden,

Zulke mensen verdienen het om de waardering te krijgen die zij verdienen en daarom ben ik blij te kunnen mededelen dat het bestuur van onze vereniging heeft besloten om een aantal mensen te benoemen tot erelid van onze partij.

Te beginnen met de ‘founding fathers’ van onze vereniging:

  • Eugene de la Croix;
  • Derk Roos;
  • Hugo van Horssen;
  • Victor Meijer

Wie ook in het zonnetje gezet worden voor hun inzet de afgelopen 10 jaar en worden benoemd tot erelid van de vereniging Groep de Mos zijn:

  • Oud-voorzitter Henk van Schepen;
  • Het oudste lid van onze vereniging, meneer John van Leeuwen;
  • Oud-stadsdeelvoorzitter Loosduinen Harry Vogelezang;
  • En iemand die onze partij naar eer en geweten altijd heeft gesteund, zonder daar wat voor terug te willen, Atilla Akyol

Lieve vrienden,

Van zolderkamer in 2013, naar een partij die al twee keer de verkiezingen heeft gewonnen, een heuse prestatie!

Maar er liggen ook nog genoeg uitdagingen.

We willen zichtbaar blijven in de wijken,

We willen de niet-stemmer overtuigen om in 2026 juist wél te gaan stemmen, om samen die broodnodige verandering wél voor elkaar te krijgen,

We hebben meer mensen nodig die de handen uit de mouwen willen steken, die mee willen denken en mee willen doen om onze stad weer op koers te krijgen.

We hebben denktanks nodig, een nieuwe jongerenbeweging om jeugdigen aan ons te binden en raadsleden die samen met stadsdeelvoorzitters en wijkvertegenwoordigers de wijken in blijven gaan om problemen, hoe klein ook, op te lossen.

Samen naar de dubbele cijfers bij een volgende verkiezing, samen alles op alles om onze mooie stad weer te besturen.

Ik heb er zin an, ik hoop jullie ook!

Ik dank jullie wel!