Voorzitter,
 
Ik denk dat ik dit mijn belangrijkste debat vind tot nu toe. Want wat wij de komende weken beslissen heeft een enorm effect op de gehele cultuursector en daarmee op de hele stad Den Haag.
 
En in dat kader een eerste opmerking daarover: wij zijn allemaal parttimers en krijgen nu binnen 2 weken 2 zware beslissingen te nemen, eerst over de Cultuurvisie tot 2033 – ik moet het nog maar zien te halen, en 2 weken geleden kregen we het Beleidskader onder ogen en nu worden wij geacht kaders te stellen voor het nieuwe Kunstenplan. Ik hoorde gisteren in de technische sessie dat dit de normale gang van zaken is bij het MJB. Kan dat niet anders, vraag ik de wethouder?
 
Voorzitter, wij snappen nog steeds niet waarom voor het systeem van de Tender is gekozen nadat 4 jaar geleden is gebleken dat een herstelmoment essentieel is. Na deze tender en het advies van de commissie mag de Raad er eigenlijk niks meer over zeggen. Dat vinden wij nog steeds onacceptabel. Kan de wethouder wat van mijn zorgen wegnemen?
 
Want laten we de evaluatie uit het DSP-rapport er nog even bijpakken:

– kennismakingsgesprekken en de gegeven adviezen waren zeer onprettig; weinig kennis van Haagse cultuursector bij de gesprekspartners. We hebben een aantal van de commissieleden gesproken en zonder argwanend te zijn, veel mensen uit Rotterdam dus we vertrouwen erop dat het goed komt, maar WAT nou als dat niet zo is!? Dan MOETEN wij toch nog iets te zeggen hebben?
Ik steun overigens Dhr. de Vuyst gisteren die stelde dat ‘Haags zijn’ een criterium moet worden. Ik zou dat graag zien gebeuren.
 
Bezoeken: zorg ervoor dat er een administratie is van de bezoeken aan instellingen en wees hier transparant over naar de instellingen toe. 4 jaar geleden werden adviezen soms louter gebaseerd op Mystery Guest bezoeken en werd er met de instellingen niet gesproken. Wij willen dat geborgd zien. Kan de wethouder dat toezeggen.
 
 
– We lezen over het versterken van het Museumkwartier in de Visie. Niet zozeer in het Kader – Waar blijft het Haags popmuseum? Als RockArt niet wil, zoek dan een andere partij? Wat mij betreft Haags Beatmuseum want vergis je niet, de Haagse housescene was ook leading in de 90s/00s, wij hadden de eerste massale Rave the City houseparties in de Statenhal en Houtrust – beiden helaas niet meer in deze stad- niet alleen maar elektrische gitaren dus in zo’n museum. Brrr.
 
– Voorzitter, wij vinden -met mevrouw Gerritsen- dat de popcultuur die wij in deze stad toch zo hoog hebben zitten in het Kader toch niet goed genoeg wordt benoemd en ook wij hebben even de vraag hoe zowel het Paard als Popradar verantwoordelijk is voor popeducatie. Hoe zit dat precies?
 
Dan over de subsidieverdeling van het beleidskader:
 
– Die trapsgewijze subsidietoekenning klinkt heel goed maar wij vinden er toch ook wel veel nadelen aan. Deze opzet gaat 1 ding betekenen: we krijgen een topzware B-categorie -het middenkader- en binnen die categorie is veel te weinig geld te verdelen. – Het middensegment krijgt er slechts 38.000 euro subsidie bij om te verdelen, dat is 0,4%, dat haalt het niet eens bij een inflatiecorrectie. En dat middensegment was al de Sjaak in voorgaande bezuinigingsrondes.
 
Ander nadeel: Als instelling weet je toch niet zo goed wat je nu moet aanvragen. Als je in Categorie B wordt afgewezen moet je -als je in Categorie A wilt aanvragen- weer helemaal opnieuw beginnen met een aanvraag EN word je beoordeeld door een ándere adviescommissie. Dat is toch ook omslachtig? Moet de adviescommissie niet gewoon het héle veld leren kennen? Kan dat nou echt niet wat eenvoudiger?  Tijdens de technische sessie bleek dat men verwacht dat Categorie A vooral beginnende of projectsubsidie-instellingen zullen zijn, maar ik denk dat er voor een heel groot deel van het middenkader geen plek gaat zijn in Categorie B en ze dus noodgedwongen naar Categorie A zullen moeten.
 
– Voorzitter, ik zou bij de wethouder willen vragen om erop toe te zien dat die aanvraag in Categorie A ook daadwerkelijk veel eenvoudiger wordt dan de 4 jaars subsidieaanvraag. We hebben te maken met een creatieve sector, die bezig wil zijn met creëren en maken. Niet met subsidieaanvragen schrijven en om de 2 jaar is gewoon vaak.
Daarom steun ik ook mevrouw Gerritsen haar idee om ook een categorie A mogelijk te maken die wel voor 4 jaar geldt. Want veel instellingen weten al dat ze nooit meer dan een ton gaan aanvragen.
 
-Dan een stukje Visie mijnerzijds: Eigenlijk zouden bepaalde -door iedereen gewaardeerde instellingen en daar kunnen we ZO een lijst van maken – gewoon een soort doorlopende subsidie moeten hebben met evaluatiemomenten. Gaat het gewoon goed, hoef je alleen wat jaarcijfers in te leveren bijvoorbeeld, zijn er zorgen krijg je een waarschuwing en moeten er wellicht meerdere zaken worden overlegd en heb je na die waarschuwing niks geleerd? Dan heeft het pas gevolgen voor je subsidie.
En ik weet het, we hebben iedere 4 jaar een andere Raad met andere keuzes, maar als we nu hebben over een Cultuurvisie moeten we toch naar zo’n soort systeem, zodat instellingen voor langere tijd zekerheid hebben en die ook kunnen bieden aan hun personeel. Graag een reflectie van de wethouder.
 
Terug naar het Kader.
 
Voorzitter, Hart voor Den Haag heeft grote moeite met het feit dat prestatie, performance en bijvoorbeeld zaalbezetting minder belangrijk worden gevonden dan Fair Pay. We zijn hier in eerste instantie voor de Kunst, niet voor de salarissen.
Fair Pay eisen in Categorie C is wellicht iets beter te begrijpen maar voor categorie B en zeker A is dat gewoon een utopie om dat na te streven. Er zijn instellingen die kunnen nog niet de allerlaagste schaal van de CAO betalen.
 
En dat voorzitter is natuurlijk waar het allemaal op neerkomt:
– We hebben deze week 2 intensieve speeddate dagen gehad met 34 instellingen, er is een rode draad: ze hebben het allemaal over de enorme inflatie, gestegen kosten voor personeel, als ze dat al kunnen krijgen, huisvesting maar natuurlijk helemaal die Fair Pay-eis, die weliswaar nog niet in alle drie de categorieën KEIhard is maar geloof mij nou dat een positief advies heel lastig wordt als je er niet aan voldoet.
 
En dat is in een ideale wereld heel mooi voorzitter, we willen allemaal Fair Pay of wat daar op lijkt, want ga het maar doorrekenen, maar we geven de instellingen er geen geld bij om die doelen te bekostigen en dan hoorden wij van de Adviescommissie die vreselijke zin: ‘dan maar een voorstelling minder’. Dat kan en mag toch niet zo zijn? We gaan toch niet het culturele aanbod kleiner maken, daarmee tevens de kans om eigen inkomsten te vergaren verkleinen?
Fair Pay moet een streven zijn maar alléén als harde eis gesteld worden als daar meer budget voor vrijkomt. Rotterdam heeft 3,4 miljoen beschikbaar gesteld om alleen Fair Pay mogelijk te maken.
 
Het belang van de Cultuurankers wordt steeds benoemd, maar ook de ankers komen geld tekort, kunnen soms niet eens de laagste CAO-norm betalen, ook daar geen FP. En we spraken Cultuurschakel, waar bijdragen uit onderwijs en uit de brede combinatie functies in 10 jaar exact hetzelfde gebleven; als we de indicering meenemen van de laatste 10 jaar heeft Cultuurschakel eigenlijk nu 375.000 euro minder dan 10 jaar geleden. Zo zijn er voorbeelden te over voorzitter.
 
Daarom pleit Hart voor Den Haag al jaren voor een structurele verhoging van 19 miljoen per jaar om de sector te repareren, want na de kaalslag van 10 jaar terug onder Halbe Zijlstra IS er nooit meer iets gecorrigeerd. Het is eigenlijk geen EXTRA geld, het is een reparatie.
En die is zeker nodig in Den Haag, toch al de stad met de laagste cultuurbesteding per inwoner van de G4.
 
Ik ben geen econoom voorzitter, maar ik weet wel: als we iets willen, kunnen we het ook. Budget kunnen we vinden bijvoorbeeld in de jaarlijkse begrotingsoverschotten (over de laatste 6 jaar gemiddeld 46 miljoen per jaar), een klein stukje in de algemene reserve of zoals Bureau Berenschot adviseerde deze week door budget bij andere domeinen te zoeken, door bijvoorbeeld kunsteducatie trajecten bij Onderwijs onder te brengen of bepaalde huisvesting bij DSO.
 
Zoals dat hoort bij een Kunstdebat, laat ik eindigen met gevoel voor drama: Laten WIJ de Gemeenteraad zijn, en laat wethouder Bruines de wethouder zijn die de cultuursector heeft in 2024 heeft gerepareerd -misschien wel gered- voor de komende jaren en steun mijn motie die vraagt om 19 miljoen budget te vinden in de komende begroting. Alstublieft.