Dit is ‘m dan, mijn ‘Maiden Speech’. Had niet verwacht dat de vorming van het nieuwe collega nog NA mijn maiden speech zou zijn,  maar ALS ik dan een onderwerp moet hebben, dan kan het niet mooier dan het bespreken van de Wateroverlast in de Keizerstraat

Ik hou van de Keizerstraat, ben er op de foto gegaan bij Martijn Beekman voor ‘Raad in de Stad’, favoriete plekje op Scheveningen. Vergeet niet dat in 1813 Koning Willem Frederik van Oranje in de Keizerstraat aan land kwam. In het pand waar nu YMCA zit, werd eigenlijk -soort van- ons Koninkrijk gesticht.

Dat is overigens een feit dat maar weinig mensen weten, ook puntje van aandacht qua marketing.

Potentiele parel, maar er moet wel wat gebeuren. Nou, er GAAT ook wat gebeuren maar nou weer wat teveel.

Waarom hebben we het vandaag over de Keizerstraat? – Ik ga niet de hele commissie overdoen, maar kort gezegd is er erg veel fout gegaan bij de planning van een grootscheepse verbouwing van de Keizerstraat, waarbij een infiltratiesysteem wordt aangelegd, waardoor de wateroverlast voor eens en altijd wordt aangepakt. Althans, dat is de bedoeling. Eens in de zoveel jaar is er namelijk een enorme hoosbui en toevallig was dat in 2020 én 2021 het geval, waardoor de gemeente meent dat er geen tijd te verliezen is om dit aan te pakken.

Nu klinkt dat heel goed, want niemand wil wateroverlast/natte voeten. Het probleem zit ‘m in de timing en vooral het gebrek aan écht overleg met bewoners en ondernemers. Dat zien we natuurlijk op meerdere plekken in de stad, Lange Poten, Torenstraat. En dat overleg met de ondernemers en bewoners was juist een belangrijke regel in het dictum van de aangenomen VVD-motie in november 2021.

– gedurende het traject in overleg/ dialoog te blijven met de bewoners en ondernemers;

Waar de schoen voornamelijk wringt is wat de gemeente verstaat onder ‘overleg’.

We kregen net nog in het RIS een opsomming van de gesprekken die er zijn geweest, die had ik al gekregen van Remco Striegel van de BIZ, het punt is dat het altijd 1 richtingsverkeer is geweest en het feit dat er geen enkel draagvlak geconstateerd is bij de ondernemers, wat we lezen in het eerste gesprek in december 2021, is terzijde geschoven

Er is geluisterd naar slechts 3 bewoners, die hebben ook op kosten van de gemeente allerlei voorzieningen gekregen, maar naar de tientallen ondernemers is niet echt geluisterd.

Wat is het probleem van de ondernemers? Ik hoef u niet uit te leggen dat de 2 Coronajaren erin gehakt hebben, dat de gevolgen daarvan voor iedereen nog lang voelbaar zal zijn, met achterstallige belastingen die eraan komen, soms steun die moet worden terugbetaald enzovoort.

Het is wat het is, zou je zeggen. Ondernemersrisico, hoor ik dan vaak zeggen.

Maar deze ondernemers hebben ook nog eens maandenlang last gehad van het vernieuwen van de trambaan van Lijn 1 in de Jurriaan Kokstraat, waardoor de Keizerstraat nauwelijks bereikbaar was. En nu komt er dus een extreem drastische aanpak van de wateroverlast met een inderdaad indrukwekkende opzet, waarvan we allemaal hopen dat t werkt, die garantie is er namelijk niet. De Keizerstraat moet MINIMAAL 6 maanden van gevel tot gevel open, in blokken van 50 meter. Mensen die zelf een onderneming hebben gehad weten: in zo’n verbouwingsstraat komt nauwelijks winkelend publiek meer.

Voorzitter,

Ik wilde hier eigenlijk pleiten voor alsnog een jaar uitstel, maar vorige week donderdag heb ik van alle instanties begrepen dat dat echt niet meer kan. Die inloopavond was nou precies zoals ie VOORAF had gemoeten. Alle afdelingen van de gemeente waren er, de aannemer, de architect en er was ook enige beweging merkbaar. Bijvoorbeeld over waar te beginnen met de werkzaamheden zodat de zaken met terrassen het eerst weer uit de ellende zijn.

En dat voorzitter, dat wil ik graag vastleggen in een motie. De ondernemers hebben zich al neergelegd bij het feit dat de werkzaamheden gaan beginnen maar voordat het “ja, we hebben dat wel even besproken maar daar is niks over afgesproken” wordt, wil ik graag in de motie vastleggen dat VOOR aanvang van de werkzaamheden (eigenlijk zo snel mogelijk) een gesprek komt met de ondernemersvereniging, de gemeente en de aannemer om gezamenlijk een haalbare en zo min mogelijk overlast gevende operatie voor elkaar te krijgen. Hierin trek ik op -ja mensen het kan dus wel- met zowel collega Roep van de VVD, Groenewold van D66, Klokkenburg van de SGP/CU en Kruis van de PVV.

(motie)

Collega Roep heeft straks nog een motie over hoe we moeten meedenken met de ondernemers. Want voor nadeelcompensatie komen de ondernemers, ondanks wat Dhr Bredemeijer zei in de commissie niet in aanmerking. Die hele nadeelcompensatie regeling moeten we nog eens goed bekijken, maar dat doen we een andere keer want een maiden speech van 45 minuten wil niemand.

Tot slot voorzitter nog een tweede motie, en het grappige is dat collega Klokkenburg werkelijk EXACT dezelfde motie had gemaakt, dus we doen m samen, die gaat over de zogenaamde Kop van de Keizerstraat. De entree van de Keizerstraat is altijd een punt van zorg geweest, het ziet er totaal niet aanlokkelijk uit. Nu heb ik inde commissie gevraagd of die werkzaamheden dan in ieder geval als werk-in-werk kunnen worden opgenomen en de wethouder gaf aan dat dat mogelijk is. In een brief die hij vanmiddag stuurde houdt hij die optie ook open en geeft hij aan ‘zijn uiterste best te doen om de werkzaamheden samen te voegen. Ook op de inloopavond ontving ik die signalen van de verschillende diensten, maar vergeef mijn scepsis. Er is nog geen ontwerp gekozen dus hoe we dit voor april 2023 gaan realiseren…ik heb daar zorgen over. En Judith dus ook. Daarom deze motie

(motie 2)

Voorzitter, ondernemersrisico is altijd aanwezig. Ik weet er alles van, ik heb zoals sommigen van u weten meerdere discotheken gehad en daar is het risico al helemaal groot. Maar zoals deze ondernemers in de Keizerstraat keer op keer -ongewild- de dupe worden van grootschalige opbrekingen is gewoon niet meer eerlijk. Volgend jaar gaan we de rotonde bij de Duinstraat ook nog aanpakken. Zijn ze wéér slecht te bereiken.

Daarom een verzoek aan alle collega’s, zowel in het college als in de Raad, laten we ons uiterste best doen om deze onprettige situatie in ieder geval zo min mogelijk onprettig te maken. Namens de Keizerstraat, dank u.