Voorzitter,

Wat een interessant dossier ligt er vandaag voor.

Ook het politieke proces hier naartoe is erg interessant.

Er was onduidelijk, ook bij mijzelf, over het planuitwerkingskader voor de Bezuidenhoutseweg 50.

Ik wil wethouder Bruines en Van Asten bedanken voor de verhelderende brief, die de raad heeft ontvangen na behandeling van het voorstel in de commissie op 16 februari.

Als iets goed is dan moet je dat ook benoemen.

Voorzitter,

Hart voor Den Haag heeft een aantal punten in de commissie onder de aandacht gebracht.

In de voorbereiding naar besluitvorming in deze raadsvergadering, heb ik vooral gekeken wat deze ontwikkeling voor de buurt zal opleveren.

Dat is allereerst, aandacht voor het parkeerprobleem in het Bezuidenhout.

In de commissie deed wethouder Van Asten de toezegging, ‘In het 3e kwartaal komen de plannen van de parkeergarage Koningin Marialaan naar de raad’.

Daar wordt Hart voor Den Haag heel gelukkig van.

Kan de wethouder dat nogmaals herhalen? Het is gewoon heel erg fijn om te horen dat er plannen voor een parkeergarage naar de raad gestuurd gaat worden.

Voorzitter,

Er is meer goed nieuws. Er komt een vrije doorgang naar het Haagse Bos voor bewoners uit het Bezuidenhout. Daar zullen bewoners rondom het Emmapark heel blij van worden.

Wij zien graag dat deze doorgang permanent een vrij toegankelijke doorgang zal blijven voor bewoners uit de buurt. Omdat het perceel in eigendom is van een private partij moet dat juridisch geborgd worden.

Daarom de motie Vrije doorgang naar Haagse Bos een harde eis.

Met als dictum, verzoekt het college, in de verdere uitwerking van de plannen en in een planologisch juridisch kader te verankeren dat de te realiseren wandelverbinding tussen het Haagse Bos en het Bezuidenhout permanent een vrij toegankelijke doorgang zal blijven voor bewoners,

En gaat over tot de orde van de dag.

Deze motie wordt mede ingediend door de heer De Ridder van de Haagse VVD en de heer Joren Noorlander van D66 Den Haag.

Voorzitter,

Dan tot slot, zag ik nog een winstpunt.

Over smaak valt niet te twisten, maar dat gebouw is echt foeilelijk.

Het pand is opgeleverd in 1984, heeft energielabel D en het is gedateerd.

Een herontwikkeling van het kantoorpand is een logisch besluit.

Wat veel te weinig aandacht heeft gekregen.

Is er draagvlak in de wijk voor deze ontwikkeling? Dat lijkt ook zo te zijn.

Bureau Graswortel deed een draagvlakmeting. [ bijlage 4]

Hoe belangrijk vindt u sloop van het pand en het feit dat er nieuwbouw komt?

Dat vindt 81% procent belangrijk.

Voorzitter,

Alles afgewogen, heeft Hart voor Den Haag besloten om dit voorstel steunen.

Daar wil ik het bij laten.