Hart voor Den Haag en Haagse VVD: “Maat is vol” 

Weer zijn er problemen met de nadeelcompensatie voor de ondernemers in het Zeeheldenkwartier. Ondernemers hebben de Kerst met de handen in het haar doorgebracht, nadat ze vlak voor Kerst bericht kregen dat de behandeling van hun aanvraag weer is vertraagd. 

Ook werd een toegezegde spoedbetaling van een voorschot voor één ondernemer plotseling gehalveerd. Bovendien duurde die spoedbetaling langer dan beloofd, waardoor hij verder in de problemen is gekomen met schuldeisers. Voor Hart voor Den Haag en de Haagse VVD is de maat vol. Ze hebben spoedvragen gesteld aan het college van B&W en verantwoordelijk wethouder Saskia Bruines (D66).

‘Geen vertrouwen’

Ralf Sluijs (Hart voor Den Haag): “We hebben de wethouder vele kansen gegeven maar keer op keer is ze niet in staat gebleken om dit dossier tot een goed einde te brengen. Dat een hardwerkende Haagse ondernemer daardoor, notabene kort voor de kerstdagen, op omvallen staat raakt me enorm. Deze wethouder maakt de problemen eerder groter dan kleiner en is wat ons betreft dan ook niet meer de juiste persoon op de juiste plek.”

‘Geen duidelijkheid’

Martin van den Goorbergh (Haagse VVD): “Het is verschrikkelijk dat ondernemers nog steeds geen duidelijkheid hebben. Geen duidelijkheid over of hun schade wordt gecompenseerd. Maar ook geen duidelijkheid wanneer ze daar wel duidelijkheid over krijgen. Elke keer dat er licht aan het einde van de tunnel lijkt te zijn, komt er een nieuwe klap. Inmiddels is er nadeelcompensatie nodig voor de falende nadeelcompensatieregeling.”

Uitvoering rammelt

De afgelopen maanden heeft de gemeenteraad veel gesproken over nadeelcompensatie. Deze regeling en de uitvoering ervan rammelt. Regels die ogenschijnlijk zijn bedoeld om zo min mogelijk uit te hoeven keren, vastlopende computersystemen, onduidelijke formulieren en eindeloze procedures zorgen voor maandenlange onzekerheid voor ondernemers. Zij komen in de knel door de falende uitvoering van falend beleid. In de laatste weken van het jaar leek er licht aan het eind van deze lange tunnel, maar vlak voor de Kerst kregen ondernemers bericht dat hun procedure toch weer is vertraagd.

De Haagse VVD en Hart voor Den Haag willen in de eerste vergadering van januari in debat met verantwoordelijk wethouder Bruines (D66).