Een traditioneel kinderfeest, Sinterklaas, is niet voor alle kindertjes zo vanzelfsprekend. Helaas leven veel gezinnen in armoede, maken gebruik van de voedselbank en moeten alle eindjes aan elkaar knopen. Dat is dus ook zo met Sinterklaas.

De goede Sint rijdt deze huisjes met gezwinde spoed voorbij, de kleintjes vertwijfeld achterlatend en denkende dat ze niet lief genoeg zijn geweest. De dag na Sinterklaas op school, wordt dit nog eens extra pijnlijk duidelijk gemaakt.

Waar klasgenootjes in geuren en kleuren vertellen hoe hun heerlijk avondje is verlopen en welke pakjes ze allemaal gekregen hebben, moet de “arme groep” zwijgend toekijken en -luisteren. Hoe kan het nou dat zij niets gekregen hebben van Sinterklaas? De juf of meester heeft in de weken voorafgaande aan pakjesavond zo vaak verteld over de goede Sint en zijn Pieten. De gezette schoentjes bleven leeg, er kwam niets door de schoorsteen, terwijl ze toch zo lief geweest waren en keihard voor Sinterklaas hebben gezongen?

Dit is ook niet uit te leggen.

Ieder kind, ongeacht de financiële situatie, zou met Sinterklaas een cadeautje moeten krijgen. Onze Sinterklaas maakt geen onderscheid, hij kijkt niet naar arm of rijk, naar huidskleur of woonsituatie.

Esther Blom, de zeer bevlogen oprichtster van stichting Sintvoorieder1, trekt zich het lot van deze kindertjes aan. ‘Sintvoorieder1’ zorgt ervoor dat juist de kindertjes waarvan de ouders het absoluut niet breed hebben, toch een cadeautje van de goedheiligman kunnen krijgen. De Stichting verzamelt de adressen via de voedselbank, Leger des Heils en ook bewindvoerders kunnen gezinnen hiervoor aanmelden. Er kan worden aangegeven of het om een jongen of meisje gaat en er is een onderverdeling in leeftijden. Tevens worden er suggesties gegeven voor cadeautjes, ook verdeeld in leeftijd en geslacht. 

De fractie van Hart voor Den Haag draagt dit geweldige initiatief een zeer warm groen-geel hart toe. Jaarlijks zijn de raads- en fractieleden bezig om zo veel als mogelijk cadeautjes te verzamelen en aan deze goede Sint te doneren. Ook dit jaar was het weer een feest van herkenning. Na diverse oproepjes op de social media kanalen en het benaderen van zowel particuliere personen als bedrijven, was de opbrengst weer overweldigend!

Met maar liefst vijf rolcontainers vol ging de fractie vanuit het Stadhuis in optocht naar de Centrale Bibliotheek, waar tijdens de live uitzending van DenHaagFM het aantal pakjes onthuld werd en overgedragen aan de stichting.

Het is echt niet te geloven hoe goed de actie dit jaar gelopen is. Met ruim 1260 pakjes is onze partij de onbetwiste winnaar van de Haagse politieke partijen.

Niet dat dat het doel is van de actie, maar het is toch altijd leuk om te vermelden dat we gewonnen hebben.

Misschien de voorbode voor de verkiezingen van 16 maart 2022? 

Langs deze weg wil ik dan ook nogmaals de dank uitspreken aan iedereen die het mogelijk heeft gemaakt om ons te helpen de cadeautjes te overhandigen. 

Het is werkelijk hartverwarmend om te zien hoe we toch, met elkaar, voor de kindertjes klaarstaan. Volgend jaar weer!

Moniqué van Stuijvenberg