Indien een consulent bij de start van een schulphulpverleningstraject direct een aanvraag indient, dan lopen deze trajecten gelijk. Zelfs vóór het officiële traject van schuldhulpverlening kan via de noodprocedure voor een periode van 2 maanden voedselhulp worden aangevraagd. Dit laat het stadsbestuur weten als antwoord op vragen van Hart voor Den Haag. “Op de vraag of het traject bij schuldhulpverlening gelijk kan lopen met het traject bij de Voedselbank is het antwoord ja”, zo schrijft het Haagse college van B&W. Dit geldt ook ná afloop van een schuldhulpverleningstraject. Zo kan de voedselhulp bij de Voedselbank doorlopen, tot de maximale periode van 5 jaar is bereikt.

Voor het eind van het jaar wordt door de Voedselbank Haaglanden bij de afdeling schuldhulpverlening voorlichting gegeven om bovenstaande nogmaals onder de aandacht te brengen. Fractievertegenwoordiger Monique van Stuijvenberg is blij met de antwoorden : “Ja, het is echt heel positief dat er vanuit de Voedselbank Haaglanden voorlichting wordt gegeven aan de consulenten van de Schuldhulpverlening om deze trajecten naast elkaar te laten lopen. Voor de mensen die al zo weinig te besteden hebben is het een geruststelling dat hun wekelijkse voedselpakket in ieder geval gewaarborgd blijft zo lang als ze in de schuldsanering zitten. De aanvragen blijven uiteraard via de consulenten lopen, maar niet iedereen, ook de mensen die het betreft, is hiermee bekend. Daar komt dus nu verbetering in. Voor het einde van dit jaar wordt de voorlichting gegeven, dus tot die tijd is het heel goed om te weten wat de mogelijkheden zijn én dat ze bestaan”.