Raadslid Dubbelaar: “Ons stadsbestuur is echt totaal de weg kwijt! Nu willen ze statushouders huisvesten op een bedrijventerrein”.

In een brief aan de Haagse gemeenteraad schrijft wethouder Wijsmuller (Haagse Stadspartij) dat de gemeente aan de Koperwerf in stadsdeel Loosduinen in totaal 80 statushouders wil huisvesten. De totale opgave voor de gemeente Den Haag in 2017 volgens de wettelijke taakstelling bedraagt 967 statushouders, hier bovenop komt nog een extra opgave van 700 statushouders die een (voornamelijk linkse) meerderheid van de gemeenteraad zichzelf vorig jaar heeft opgedragen.

“Hier word ik echt woest om, het is schandalig wat ons stadsbestuur doet”, aldus Groep de Mos-raadslid Arjen Dubbelaar. “Onze stad heeft enorme problemen die helemaal nog niet onder controle zijn. Werkloosheid of armoede bijvoorbeeld, wist u dat 1 op de 4 kinderen in Den Haag moet opgroeien in armoede? Dan hebben we een wettelijke taakstelling van de landelijke overheid, die naar onze mening juist lager zou moeten zijn en dan besluiten de linkse partijen met steun van VVD Den Haag om nog een 700 extra statushouders te willen huisvesten. Dat gaan ze dus nu gedeeltelijk doen op bedrijventerrein ZKD. Ik snap hier helemaal niks van”.

Groep de Mos is fel tegen het beleid van de Haagse coalitie (HSP, CDA, VVD, D66 en PvdA). De lokale politieke partij heeft eerder opgeroepen de extra opgave te schrappen en de minister juist te vragen om een verlaging van de wettelijke taakstelling. Ook ziet zij graag dat zwakke wijken worden ontzien. De Haagse gemeenteraad praat 22 maart aanstaande over het onderwerp.

(1) AD Den Haag – Tachtig statushouders naar bedrijfspand Loosduinen, http://www.ad.nl/den-haag/tachtig-statushouders-naar-leeg-bedrijfspand-loosduinen~a26f8e27/