De Mos wil extra parkeervergunningen voor scholen

Groep de Mos in de Haagse gemeenteraad ontvangt vanuit het onderwijsveld klachten over betaald parkeren.
“Het is voor veel scholen al een immense opgave om onderwijzend personeel te vinden. Maar terwijl het lerarentekort steeds nijpender wordt, jaagt het college onderwijzend personeel weg met betaald parkeren”, aldus Groep de Mos fractievoorzitter Richard de Mos, die het verder discutabel vindt dat scholen onderwijsgeld moeten aanwenden om parkeervergunningen aan te schaffen.

Groep de Mos zal donderdag – tijdens de behandeling van de begroting een motie indienen die het college oproept om met alle scholen in (toekomstige) betaald parkeergebieden in overleg te treden om te bezien hoe zij geholpen kunnen worden aan afdoende parkeervergunningen, zonder dat daarmee het onderwijsgeld wordt opgesoupeerd.
De Mos: “Amsterdam onderzoekt ook of scholen extra parkeervergunningen toegewezen kunnen krijgen. Het lerarentekort zal Den Haag ertoe moeten nopen om hetzelfde te doen”!

Motie – Scholen helpen in betaald parkeren gebieden
Constaterende dat:

  • het tekort aan leraren steeds nijpender wordt;
  • betaald parkeren het voor scholen nóg moeilijker maakt om personeel te vinden;
  • scholen onderwijsgeld moeten aanwenden om parkeervergunningen aan te schaffen;

Van mening:

  • dat we scholen moeten bijstaan met het werven van personeel;

 

Verzoekt het college:

  • om in overleg te treden met alle scholen in (toekomstige) betaald parkeergebieden om te bezien hoe zij geholpen kunnen worden aan afdoende parkeervergunningen, zonder dat daarmee het onderwijsgeld wordt opgesoupeerd;
  • de raad over de uitkomsten te informeren;

 

En gaat over tot de orde van de dag,
De Mos