Jelle Meinesz: “Laat uw stem horen op Scheveningen! , Bij 30% opkomst is de uitkomst – wel of geen betaald parkeren  – bindend!”

Bewoners en ondernemers in het Geuzen-, Staten- en Havenkwartier op Scheveningen hebben tot en met vrijdag de mogelijkheid om betaald parkeren in hun wijken terug te draaien. Dat kunnen ze doen door een enquête in te vullen, die door de gemeente is verstuurd. Sinds anderhalf jaar heeft de gemeente Den Haag hier betaald parkeren ingevoerd. Bij een opkomst van 30% is de uitkomst bindend. Hart voor Den Haag/Groep de Mos voert deze week een opkomstcampagne in de drie Scheveningse buurten. Dit om ervoor zorg te dragen dat genoeg mensen zullen meedoen.

Raadslid Jelle Meinesz: “We hebben dit kunnen uitonderhandelen in het coalitieakkoord. Nu de draagvlak-enquête er is, hoop ik dat iedereen die ook invult! Het is een unieke kans. Geen draagvlak betekent geen betaald parkeren meer, dat hebben we al afgesproken met VVD, D66 en Groenlinks. Het heeft dus nut om uw stem te laten horen!

Meinesz wijst erop dat enkele jaren geleden een draagvlakonderzoek is geweest in het Havenkwartier en zeventig procent tegen was. En tóch is betaald parkeren toen ingevoerd. We proberen er nu voor te zorgen dat iedereen in de gaten heeft dat ze vóór vrijdag de enquête van de gemeente moeten invullen!”