Schandalig dat taxi’s urenlang blinde vrouw weigeren vanwege blindengeleidehond!

Gisteravond heeft de politie in het centrum van Den Haag een blinde vrouw naar huis gebracht, omdat ze maar liefst drie uur heeft staan wachten op een taxi. De politie van bureau Jan Hendrikstraat legt op Facebook uit dat de vrouw in die uren meerdere keren werd geweigerd omdat ze haar blindengeleidehond bij zich had.

“Dit is zo asociaal,” zegt Groep de Mos-raadslid Lex Kraft van Ermel over het voorval. “Het is te gek voor woorden. Ik kan hier met mijn hoofd niet bij. Hoe kun je als taxichauffeur een blinde vrouw weigeren, alleen maar omdat ze een hond bij zich heeft? Dit mag echt nooit meer gebeuren.”

Kraft van Ermel: “Hierbij doe ik een dringend beroep op de taxibranche om blinden met hulphonden niet langer te weigeren. Ik wil ook dat de gemeente Den Haag beroep doet op de Haagse taxibranche om dit soort nare situaties te voorkomen. Het is immers al middels een Taxiverordening Den Haag in 2014 vastgelegd dat het weigeren van blindengeleidehonden verboden is.”

Schriftelijke vragen
Overeenkomstig Artikel 30 van het Reglement van Orde stelt het lid Kraft van Ermel (Groep de Mos / Ouderen Partij) de volgende vragen aan de voorzitter van de Haagse gemeenteraad:

1) Bent u bekend met het bericht van politiebureau Jan Hendrikstraat over het weigeren van een blinde vrouw en haar blindengeleidehond? (1)

2) Bent u met Groep de Mos / Ouderen Partij van mening dat het onacceptabel is dat blinden met een blindengeleidehond worden geweigerd door diverse taxichauffeurs, zeker in het kader van de Taxiverordening Den Haag in 2014, waarin is vastgelegd dat blindengeleidehonden niet geweigerd mogen worden? Zo neen, waarom niet?

3) Zijn er bij u vergelijkbare gevallen zoals hierboven beschreven bekend? Zo ja, kunt u per geval aangeven wat de consequenties waren voor de weigerende taxichauffeur?

4) Kunt u duiden of er op basis van gevallen zoals hierboven beschreven er vergunningen van taxichauffeurs zijn ingetrokken?

5) Bent u van mening dat in gevallen zoals deze de taxivergunning zou moeten worden ingetrokken op grond van artikel 11b en 11c van de Taxiverordening Den Haag?

6) Bent u bereid in contact te treden met en een dringend beroep te doen op de Haagse taxibranche om dit soort situaties te voorkomen?

(1) https://www.facebook.com/PolitiebureauJanHendrikstraat/posts/1003370546384144
(2) http://www.denhaag.nl/home/bewoners/gemeente/document/GEWIJZIGD-Voorstel-van-het-college-inzake-Taxiverordening-Den-Haag-2014-Toelichting-bij-de-Taxiverordening-Den-Haag-2014.htm