De Mos: “Gemeente neem voortouw om dancescene te verrijken; bekijk opties leegstaande panden ala V&D, betrek bestaande zalencentra bij initiatieven”!

Als het aan de Haagse Jongerenambassadeur Damiën Zeller ligt komt er snel een uitgaansclub in Den Haag. Sterker: Hij is zelfs een petitie gestart om het leeggekomen V&D pand om te toveren tot een heuse club ter verrijking van de Haagse dancescene. Omdat de gemeente geen eigenaar is van het pand, stelt Groep de Mos dat dit idee een lastige wordt om te realiseren. Maar de lokale partij staat pal achter de oproep van de jongerenambassadeur voor meer uitgaansgelegenheden in onze stad.

Fractievoorzitter Richard de Mos: “Wij begrijpen van horeca-ondernemers dat het vanwege het veel te strenge handhavingsbeleid van burgemeester Van Aartsen in Den Haag te risicovol is om te investeren in een uitgaansclub. De kans dat de boel na één incident gesloten wordt is veel te groot, waardoor horeca-ondernemers hun hand op de knip houden. De Haagse dancescene is daarvan de dupe”!.

Rondetafel Overleg

In de Haagse Horeca Visie stelt het stadsbestuur dat Den Haag meer moet gaan bruisen.
“Als zij serieus is met die stelling gaat het stadsbestuur een Rondetafel Gesprek aan met de Jongerenambassadeur, eigenaren van leegstaand vastgoed ala V&D en horeca-ondernemers, ook van bestaande zalencentra, om te bezien hoe we in Den Haag en Scheveningen eindelijk de voetjes van de vloer krijgen”, aldus De Mos.

Schriftelijke vragen

Overeenkomstig Artikel 30 van het Reglement van Orde stelt het lid De Mos (Groep de Mos / Ouderen Partij) de volgende vragen aan de voorzitter van de Haagse gemeenteraad

1) Bent u bekend met het initiatief van de Haagse Jongerenambassadeur om in het leegstaande pand van V&D een club te beginnen? (1)

2) Wat vindt u van deze suggestie? Graag de (on)mogelijkheden van deze suggestie aangeven in uw antwoord.

3) Deelt u de mening dat de oproep van de jongeren, zeker gezien het aantal likes van over de 3.000, gehoord moet worden? Zo ja, hoe gaat u daar gehoor aan geven?

4) Bent u bekend met het feit dat horeca-ondernemers, vanwege de grote risico’s, niet durven te investeren in de Haagse dancescene? Heeft u de bereidheid om in overleg met de Koninklijke Horeca Nederland afdeling Den Haag deze zorgen beter in kaart te brengen, teneinde te komen tot een oplossing? Zo neen, waarom niet?

5) Heeft u de bereidheid om een Rondetafel Overleg te hebben met de Jongerenambassadeur, eigenaren van leegstaand vastgoed en horeca-ondernemers, ook van bestaande zalencentra, om te bezien hoe we de Haagse dancescene een passende injectie kunnen geven teneinde de Haagse voetjes van de vloer te krijgen? Zo neen, waarom niet?

(1)
https://www.facebook.com/Denhaagclub/