‘Erg pijnlijk dat 1,6 miljoen euro niet ten goede is gekomen aan mantelzorgers en vrijwilligers’

Raadslid Rita Verdonk (Hart voor Den Haag)  zit nog na te koken over de fraude met cadeaubonnen voor mantelzorgers en vrijwilligers.

“Daardoor is Den Haag 1,6 miljoen euro kwijt aan mensen die deze bonnen onterecht aanvroegen. De kans dat de gemeente al het onterecht uitgekeerde geld terugkrijgt is nihil,” aldus Hart voor Den Haag raadslid Rita Verdonk die vanavond een motie van treurnis in zal dienen over het handelen van het college bij het verstrekken van waarderingen voor mantelzorgers en vrijwilligers. “Het college is verantwoordelijk voor het waarborgen van de rechtmatigheid van uitkeringen. Het college moet alles op alles zetten om zoveel mogelijk geld van de 1,6 miljoen euro terug te krijgen.”

Onderstaand de motie die Rita Verdonk vanavond zal indienen.

Motie van treurnis: Tussen droom en daad staan cyber-criminelen in de weg.
Indiener: Rita Verdonk, Hart voor Den Haag

De raad van de gemeente Den Haag, in vergadering bijeen op 25 april 2024, in een afronding debat over oneigenlijk gebruik waarderingsprogramma mantelzorgers en vrijwilligers

Constaterende dat,

 • Er in 2022 18.274 aanvragen zijn ingediend voor een vergoeding voor mantelzorgers en vrijwilligers
 • Het college het aantal aanvragen met minimaal 10% per jaar ten opzichte van het voorgaande jaar wenste te laten groeien.
 • Er op 2 augustus 2023 een nieuwe website, om vergoedingen aan te vragen voor mantelzorgers en vrijwilligers, online is gegaan. Het aanmeldproces daarvoor in eigen beheer van de gemeente is genomen en opnieuw is ingericht.
 • Deze site op 4 september 2023 offline is gehaald omdat er 38.442 aanvragen waren gedaan voor een totaalbedrag van 2.550.000 euro.

Overwegende dat,

 • Op 4 augustus 2023 voor het eerst werd geconstateerd dat enkele burgers meerdere keren de vergoeding hadden aangevraagd.
 • Op 8 augustus 2023 100 aanvragers meermalen de waardering hadden ontvangen
 • Op 31 augustus het aantal aanvragen was opgelopen tot 19.000
 • Het college dit dan ziet “als een positieve ontwikkeling dat het doel om het totaal aantal aanvragen van 2022 (18.274 aanvragen) met minimaal 10 % te overschrijden binnen 30 dagen bijna is behaald”.
 • Van 1 tot en met 4 september 2023 het aantal aanvragen was toegenomen met 4500 per dag.  
 • De site op 4 september offline is gehaald omdat er 38.442 aanvragen waren gedaan voor een totaalbedrag van 2.550.000 euro.
 • Inmiddels uit onderzoek is gebleken dat na één maand openstelling van de site 400.000 euro is uitgekeerd aan mensen die er geen recht op hadden.
 • Daarnaast 1.2 miljoen euro is uitgekeerd waarvan niet meer te achterhalen is of dit rechtmatig is gebeurd.

Van mening dat,

 • Het college te lang alleen haar idealen voor ogen heeft gehad,
 • Het proces van aanvragen via de site niet voldoende heeft gemonitord
 • 1.6 miljoen niet ten goede is gekomen aan mantelzorgers en vrijwilligers
 • Het college verantwoordelijk is voor het waarborgen van de rechtmatigheid van uitkeringen

Spreekt haar treurnis uit over het handelen van het college bij het verstrekken van waarderingen voor mantelzorgers en vrijwilligers

En gaat over tot de orde van de dag.

Rita Verdonk                                                                                                                  

Hart voor Den Haag