Grootste partij gebruikt stemmen voor het maken van statements voor Bronovo, Zuidwest en tegen uitsluiten  
Rita Verdonk heeft als eerste Hart voor Den Haag-kandidaat haar stem uitgebracht. Zij deed dat in Wijkcentrum Benoordenhout aan de Bisschopstraat 5, waar de groengele bus om 13 uur voorreed. “We hebben vanuit Scheveningen en Den Haag-noord, waaronder Benoordenhout, enorm veel reacties gekregen op ons burgerinitiatief om ziekenhuis Bronovo open te houden. (1) Als statement voor het behoud van Bronovo stem ik dus in een wijk die de gevolgen van een sluiting direct zal ondervinden”, aldus Verdonk, die het onbestaanbaar vindt dat het ziekenhuis, bij ongewijzigd beleid, in 2024 de deuren sluit. “De bevolking groeit, de bevolking vergrijst en de coronacrisis heeft laten zien dat we juist een tekort hebben aan ic-capaciteit. Wij willen dat het ziekenhuis open blijft, mét behoud van spoedeisende hulp en intensive care. En wat ons betreft een opleiding voor zorgpersoneel.” 
Morgen, dinsdag, zal de Hart voor Den Haag campagnebus om 13 uur stoppen voor het Roemer Visscher College, Roemer Visscherstraat 106, voor een volgend statement: het uit het slop trekken van armlastig Zuidwest. (2). Lijsttrekker De Mos brengt dan zijn stem uit. 
“De armoede in Zuidwest is groot, de werkloosheid hoog, veel huizen zijn erbarmelijk slecht en de leefbaarheid staat ernstig onder druk”, aldus De Mos, die met Hart voor Den Haag de sociale ramp in het armlastige deel van de stad wil afwenden. “We willen fors investeren in dit vergeten stadsdeel. Via de Rotterdamwet wil Hart voor Den Haag de aanhoudende toestroom van kansarmen blokkeren,” aldus De Mos die voorstelt om juist voorrang op een huis te verlenen aan sterke schouders, zoals agenten, leraren en zorgpersoneel. Ook pleit De Mos voor een plan van aanpak ter stimulering van de wijkeconomie. “Mensen uit de armoede helpen doe je door banen te creëren, daarom willen wij in Zuidwest bedrijfspanden, bedrijfsverzamelgebouwen en kleinschalige maakindustrie. Ook het bedrijventerrein ZKD moet partner worden bij het realiseren van werkgelegenheid.
Tenslotte maakt een groot deel van de kandidatenlijst van Hart voor Den Haag op woensdag om 13 uur een laatste statement door te stemmen bij het Huis van de Democratie, ProDemos. 
“Hart voor Den Haag vindt deze verkiezingen ook een referendum tegen partijen die andere partijen op voorhand uitsluiten. Zowel D66 als splinterpartij GroenLinks hebben Hart voor Den Haag uitgesloten. Deze partijen hebben de mond vol van inclusie en samen, maar andersdenkenden worden bij het grof vuil gezet. Weinig democratisch en een schoffering van de kiezer, die zich de komende dagen via de stembus nog moet uitspreken over welke partijen het graag in een nieuw stadsbestuur ziet”, aldus oud loco-burgemeester en kandidaat-raadslid Constant Martini. 


Stemtweets
https://twitter.com/gdmdenhaag/status/1503345638888689665?s=21

(1) https://www.hartvoordenhaag.nl/burgerinitiatief-houd-ziekenhuis-bronovo-open/
(2) https://www.hartvoordenhaag.nl/hart-voor-den-haag-wil-nationaal-programma-zuidwest/
(3) https://www.hartvoordenhaag.nl/de-mos-zie-verkiezingen-als-referendum-tegen-partijen-die-anderen-uitsluiten/