Sinds zijn terugtreden in de Haagse gemeenteraad is Richard de Mos weer fractievoorzitter van Hart voor Den Haag. Om dicht bij de burgers te staan en veel de wijken in te trekken heeft de grootste partij van de stad haar acht raadsleden elk een stadsdeel laten adopteren. Voor De Mos is dat Leidschenveen Ypenburg geworden. De Mos: “Met een enthousiast team van vrijwilligers wil ik mij gaan inzetten om kwesties die in Leidschenveen Ypenburg spelen op te gaan pakken. Ik hoop dat de inwoners van dit mooie stadsdeel als ogen en oren willen gaan dienen en mij zoveel mogelijk tips, suggesties en adviezen over dit mooie stadsdeel willen doen toekomen. Zodat ik daarmee aan de slag kan”.

De Mos wil zich de komende tijd bezighouden met het aantrekkelijker maken van winkelcentrum Leidschenveen en het realiseren van een beter openbaar vervoer netwerk. Bij een poll op de Hart voor Den Haag Facebookpagina Leidschenveen Ypenburg blijkt een ruime meerderheid (81%) voor het realiseren van een extra Randstadrailhalte bij de Houtkade. Ook zou er bij deze halte een grote parkeerplaats aangelegd moeten worden die meteen de parkeerdruk in de omgeving wegneemt. De Mos is benieuwd of de ontsluiting van Leidschenveen voldoende is of dat dit moet worden verbeterd. Hij hoort graag uw suggesties.

De Mos heeft de ambitie om van Ypenburg een aantrekkelijker gebied te maken. Om dat voor elkaar te krijgen wil hij vanuit het winkelcentrum een goede en aantrekkelijke doorgang naar het Bottgerwater, pontons in het Bottgerwater die in de zomer als terras kunnen dienen, een stadsboerderij en het strand van Ypenburg beter gebruiken door realisatie van horeca. Kortom: er is genoeg te doen.

Op 29 januari houdt Hart voor Den Haag team Leidschenveen Ypenburg haar eerste maandelijkse spreekuur. Vanaf 20.00 uur in het Piet Vinkcentrum.

De Mos is voor tips en suggesties te bereiken via: mailto:richard.demos@denhaag.nl