Tijdens de raadsvergadering van 4 november 2016 is onze motie “Regenboogzebrapad Hobbemaplein” aangenomen.

Deze motie verzoekt het College te onderzoeken hoe bij de herinrichting Hobbemaplein een regenboogzebrapad of ander regenboogelement opgenomen kan worden in de openbare ruimte