De Mos: “Wees blij dat strandtenteigenaren kinderen wat jolijt bieden”

Groep de Mos / Ouderen Partij in de Haagse gemeenteraad moet tot haar spijt concluderen dat de regeltjesbulldozer van de gemeente Den Haag nu ook het strand van Scheveningen heeft bereikt, waardoor strandtenteigenaren, op straffe van 500 euro per dag, niet meer in de gelegenheid worden gesteld om voor hun terras, metname voor kinderen, trampolines, speelhuisjes en klimrekken aan te bieden aan hun klanten.

Fractievoorzitter Richard de Mos: “Dit is echt een gevalletje muggenziften van de gemeente Den Haag om tijdens het hoogseizoen hierop te controleren en meteen met stevige boetes te komen. De gemeente had in het voorseizoen ook met de strandtenteigenaren kunnen overleggen wat wel en wat niet tot de mogelijkheden behoort. In plaats dat de gemeente blij is dat er aan de kinderen wordt gedacht, zodat ouders ook in de gelegenheid zijn om te genieten van een terrasje, wordt het ondernemen in deze stad voor de zoveelste keer moeilijk gemaakt. Ik wil dat de gemeente de speeltoestellen gewoon gedoogd zoals het, volgens sommige ondernemers, al jaren heeft gedaan”.

Schriftelijke vragen

Overeenkomstig Artikel 30 van het Reglement van Orde stelt het lid De Mos (Groep de Mos / Ouderen Partij) de volgende vragen aan de voorzitter van de Haagse gemeenteraad

1) Bent u bekend met het bericht: ‘Strandtenteigenaren Scheveningen moeten trampolines, speelhuisjes en klimrekken weghalen’ (1)?

2) Deelt u de mening dat u aan het muggenziften bent als u strandtenteigenaren trakteert op een boete van 500 euro per dag omdat er wat speeltoestellen voor de terrassen staan? Zo ja, heeft de bereidheid om de regeltjesbulldozer van de gemeente subiet bij het strand van Scheveningen te verwijderen en te gedogen dat strandtenteigenaren wat jolijt voor de kinderen aanbieden? Zo neen, waarom niet?

3) Heeft u overleg gehad met de ondernemers over dit onderwerp om samen tot een ondernemersvriendelijke oplossing te komen? Zo, neen waarom niet? Zo ja, wat waren de uitkomsten van dit overleg?

(1) ‘Strandtenteigenaren Scheveningen moeten trampolines, speelhuisjes en klimrekken weghalen’, Omroep West, 22 juli 2015

http://www.omroepwest.nl/nieuws/22-07-2015/strandtenteigenaren-scheveningen-moeten-trampolines-speelhuisjes-en-klimrekken-weg