Wat krijg je als zes politieke partijen een verstandshuwelijk sluiten om zo de grootste partij uit het college te houden? Schaamteloze geldsmijterij. Dit college heeft géén antwoorden op belangrijke thema’s zoals de ongebreidelde groei van de stad, de leefbaarheid die onder druk staat, een groeiende onveiligheid op straat en sterk stijgende vaste lasten van Haagse inwoners. Hart voor Den Haag is geschrokken van de financiële keuzes die het college maakt in de vandaag gepresenteerde begroting.

“Alle financiële kengetallen van de gemeente dalen enorm door het beleid van dit college. Dit college zorgt voor een tekort van vele miljoenen in 2026. In plaats van de financiële problemen oplossen, worden deze doorgeschoven naar het college dat in 2026 wordt gekozen. Ook bestuurt deze coalitie (D66, CDA, PvdD, Denk, GroenLinks en de PvdA) de stad vanuit het IJspaleis met dwang en zonder enige inspraak op vele thema’s”, zeggen vicefractievoorzitter Arjen Dubbelaar en financieel woordvoerder Rachid Guernaoui. “Neem het invoeren van betaald parkeren in allerlei wijken van Escamp en Loosduinen, terwijl de meerderheid van de bewoners dat helemaal niet wil. Of het huisvesten van grote groepen nieuwkomers zonder dat Hagenaars, Hagenezen, Scheveningers en Loosduiners ook maar iets wordt gevraagd. De asielzoekerscentra en zelfs Haagse hotels zitten vol met asielzoekers zonder participatie van buurtbewoners. Tel daarbij op dat statushouders met voorrang schaarse woningen toegewezen krijgen en het draagvlak verdwijnt als sneeuw voor de zon.”

Hagenaar eerst

Hart voor Den Haag zou andere keuzes gemaakt hebben in een college waar zij deel van had uitgemaakt. “Er worden te weinig woningen gebouwd. Wij kiezen ervoor om inwoners van Den Haag met een economische of maatschappelijke binding voorrang te geven. Dit college kiest voor statushouders. Sterker nog, zij wil de regels aanpassen om door de hele stad verkamering toe te staan voor deze doelgroep. Een grof schandaal!”, zeggen Dubbelaar en Guernaoui die stellen dat de leefbaarheid in kwetsbare wijken, die toch al sterk onder druk staat, hierdoor alleen maar verder achteruit holt.

Inwoner niet gehoord

Ondanks het uitsluiten van Hart voor Den Haag heeft partijleider Richard de Mos een brief geschreven aan de zes onderhandelende partijen. Hierin stonden belangrijke onderwerpen die de grootste partij graag had teruggezien in het coalitieakkoord en de nieuwe begroting. “Meer geld voor veiligheid, tegengaan van eenzaamheid onder ouderen, verbeteren van de doorstroming van het verkeer, meer inspraak voor bewoners en een open bestuurscultuur. We zien er helaas geen letter van terug en dat is doodzonde. Vooral voor al die inwoners die zich nu niet gehoord voelen”, besluiten Dubbelaar en Guernaoui.