Reactie Groep de Mos op zojuist gepresenteerde Haagse jaarrekening:

“Gemeente klopt zich op borst dat het geld over heeft; Jan met de Pet mag daarvoor bloeden”!

De lijstsamenvoeging Groep de Mos / Ouderen Partij reageert vol ongeloof op de jaarrekening die het stadsbestuur vanmiddag heeft gepresenteerd.

“De gemeente klopt zich op de borst dat het dit jaar 37,6 miljoen euro heeft overgehouden, maar hoe leg je dat uit aan al die tienduizenden Hagenaars die door armoede aan de geeuwhonger liggen? Dit stadsbestuur kiest er klaarblijkelijk voor om niet in actie te komen, terwijl we naast de meest ongezonde ook de meest arme wijk van Nederland in ons midden hebben en steeds meer mensen in onze stad afhankelijk zijn van de bijstand en voedsel- en kledingbanken. In plaats van met die overgebleven miljoenen de ergste noden te ledigen, laat dit stadsbestuur ze op de plank liggen”, aldus een verbaasde Groep de Mos woordvoerder Financiën Lex Kraft van Ermel,

Waar blijven die 10.000 beloofde banen? 9% méér werkloosheid!

Ook schijnt het stadsbestuur geen millimeter dichterbij het creëren van de 10.000 extra banen te komen, zoals ons bij de presentatie van dit College werd beloofd. Sterker: de werkloosheid in de stad is wéér toegenomen!

Kraft van Ermel: “Het aantal werklozen in onze stad is met 45.000 mensen onverminderd hoog te noemen en het aantal huishoudens dat afhankelijk is van een bijstandsuitkering is wéér gestegen. In plaats keihard aan de slag te gaan om deze problemen het hoofd te bieden, kiest dit stadsbestuur voor de komst van vluchtelingen, die naar alle waarschijnlijkheid ook een beroep gaan doen op het budget voor bijstand, waar nu al een miljoenentekort op is. Jan met de Pet had het niet slechter kunnen treffen dan met dit stadsbestuur”.

Groep de Mos wil, nu dit stadsbestuur op de helft van haar termijn zit, eindelijk een overzicht met het exacte aantal van de 10.000 beloofde banen. Zeker nu Den Haag de hoogste jeugdwerkloosheid van de vier grote steden in Nederland heeft en Haagse 50-plussers maar niet aan het werk komen.