De Mos wil duidelijkheid wethouder Van Engelshoven bij dossier Jeugdzorg
Jeugdzorgenquête RTL alarmerend; wethouder Van Engelshoven houdt winterslaap
Terwijl wethouder Van Engelshoven bij de debatten over de Jeugdzorgdecentralisatie jongstleden oktober liet doorschemeren dat alles voor wat betreft de Haagse Jeugdzorg koek en ei was, blijkt uit een enquête van het RTL Nieuws dat 90% van de gemeenten problemen verwacht met de decentralisatie. Een paar dagen voordat de nieuwe regels ingaan stuurden 21 gemeenten onder aanvoering van de Eindhovense wethouder Visscher een brandbrief naar staatssecretaris Van Rijn. Deze gemeenten stellen dat zij niet weten voor welke kinderen zij Jeugdzorg moeten regelen. Bovendien geeft de helft van de gemeenten in de enquête van RTL aan dat er te weinig geld is. Elf procent zegt te weinig personeel of kennis in huis te hebben.

Raadslid De Mos: “Terwijl de noodklok wordt geluid en RTL met een verontruste enquête komt had wethouder Van Engelshoven in oktober, toen de Jeugdzorgdebatten in de Haagse Raad werden behandeld, een houding van ‘Gaat u rustig slapen, alles komt goed’. Een motie van onze partij die opriep tot het garanderen van goede Jeugdzorg bestempelde zij zelfs als overbodig. Ik wil van de wethouder weten wat haar reactie is op de enquete van het RTL Nieuws en op de brandbrief van haar collega wethouders. Is alles inderdaad koek en ei in Den Haag of vallen er straks ook Haagse gezinnen door de decentralisatie tussen wal en schip”.

Stichting JJC
Eén van de instanties die nu al aangeeft dat de decentralisatie niet goed is, is de Stichting JJC. Groep de Mos uitte in de debatten bij de decentralisatie Jeugdzorg ook zorgen over het sluiten van Stichting JJC, waardoor zo’n 60 professionals op straat komen te staan en expertise verloren gaat. Ook een motie die opriep om tot een oplossing te komen werd zonder opgaaf van een goede reden afgedaan als niet terzake doende. Maar de noodgedwongen verhuizing loopt volledig spaak, waardoor goede Jeugdzorg voor Haagse jongeren op de tocht komt te staan.

Overeenkomstig Artikel 30 van het Reglement van Orde stelt het lid De Mos (Groep de Mos / Ouderen Partij) vragen aan de voorzitter van de Haagse gemeenteraad

1) Bent u bekend met het bericht ‘Gemeenten sturen brandbrief over Jeugdzorg’? (1)

Van de 100 gemeenten die reageerden op de RTL Nieuws enquête geeft 90 procent aan problemen te verwachten. Gemeenten weten niet voor welke kinderen zij Jeugdzorg moeten regelen. Bijna de helft van de gemeenten geeft aan dat er te weinig geld is. Elf procent zegt te weinig personeel of kennis te hebben.

2) Heeft u aan deze enquête meegedaan? Zo neen, waarom niet? Zo ja, wat is er door u ingevuld?

3) Weet u exact welke kinderen in Den Haag per 1 januari 2015 Jeugdzorg nodig hebben? Zo ja, hoeveel kinderen zijn dat?

4) Heeft u voldoende geldelijke middelen om de decentralisatie Jeugdzorg uit te voeren? Zo neen, wat is het tekort in euro’s?

5) Heeft u voldoende personeel en kennis om de decentralisatie uit te voeren? Uw college Visscher (wethouder in Eindhoven) stelt namens 21 gemeenten in een brandbrief aan staatssecretaris Van Rijn niet klaar te zijn voor 1 januari 2015 om de decentralisatie in goede banen te leiden.

6) Steunt u uw collega in de brandbrief richting staatssecretaris Van Rijn of is alles in het Haagse tiptop geregeld per 1 januari 2015 en garandeert u dat geen enkel Haags kind tussen wal en schip valt? In motie RIS 260320 riepen wij uw College op om goede Jeugdzorg te garanderen, waarbij geen tekort zal ontstaan aan behandelplaatsen en dat er geen sprake zal zijn van een te trage doorverwijzing, zoals voorspeld door jeugdzorginstellingen. Deze motie bestempelde u als ‘overbodig’.

7) Kunt u garanderen dat er per 1 januari geen tekort zal ontstaan aan behandelplaatsen en dat er geen sprake zal zijn van een te trage doorverwijzing? Zo neen, waarom heeft u de motie niet omarmd als ondersteuning van beleid?

Stichting JJC geeft aan dat de Haagse voorbereiding op de decentralisatie niet goed verloopt. Zo loopt een geplande verhuizing spaak en worden er zo’n 60 mensen ontslagen, waardoor kennis en expertise omtrent Jeugdzorg verdwijnt. Een motie die opriep hier wat aan te doen (RIS 277016) wilde u niet omarmen.

8) Heeft u de bereidheid om met Stichting JJC om de tafel te gaan en de problemen die zij stellen te hebben adequaat op te lossen? Zo neen, waarom niet?

(1) ‘Gemeenten sturen brandbrief over Jeugd’, RTL Nieuws, 26 december 2014