1) Is het college bekend met het bericht ‘omstanders diep geschokt door vechtpartij na geëscaleerd duel’ (1)?

2) Deelt het college de mening dat relschoppers die wedstrijden verzieken op en rondom Haagse voetbalvelden moeten kunnen rekenen op ‘Zero Tolerance’ vanuit de gemeente? Zo ja heeft u de bereidheid om de mogelijkheid uit de Voetbalwet, te weten het opleggen van een gebiedsverbod aan relschoppers vaker toe te passen?

3) Is het college bereidt om samen met alle Haagse clubs een registratiesysteem op te starten wat het van club wisselen door relschoppers onmogelijk maakt, waardoor relschoppers buitenspel komen te staan omdat zij op een zwarte lijst staan? Zo nee, waarom niet?

4) Heeft het college voorts de bereidheid om Haagse relschoppers gemeentelijke voorzieningen, zoals een Ooievaarspas of een parkeervergunning, af te nemen? Zo nee, waarom niet?

  1. https://www.ad.nl/nederlands-voetbal/omstanders-diep-geschokt-door-vechtpartij-na-geescaleerd-duel-leven-van-ons-clublid-was-in-gevaar~adbf713f/