Overeenkomstig art. 30 van het Reglement van orde stelt het raadslid Meinesz de volgende vragen:

  1. Kan het college aangeven waarom er in een wijk waar geen parkeerdruk is betaald parkeren ingevoerd wordt?
  2. Kan het college aangeven waarom bewoners van de Hofbadtoren uitgesloten worden voor een parkeervergunning op straat?
  3. Kan het college aangeven of de bewoners van de Hofbadtoren ervan uit hadden kunnen gaan of op de hoogte waren dat zij in de toekomst geen parkeervergunning zouden krijgen?
  4. Kan het college aangeven waarom deze bewoners niet gewoon een parkeervergunning voor parkeren op straat krijgen, daar er totaal geen parkeerproblemen in de wijk zijn?
  5. Kan het college aangeven hoe het zit met artikel 1 uit onze grondwet in deze kwestie met oog op het gelijkheidsbeginsel?
  6. Is het college op de hoogte dat sommige bewoners de overweging hebben om terug te verhuizen naar hun ouders om dat het simpelweg niet te betalen is?