Raadsvragen

3 september 2020 Schriftelijke vragen herinrichting van de Goudsbloemlaan

Overeenkomstig Artikel 30 van het Reglement van orde stelt het raadslid Jelle Meinesz (Hart voor Den Haag/Groep de Mos) de volgende vragen aan de voorzitter van de Haagse gemeenteraad. 1. Is het college op de hoogte van de misstanden tijdens de herinrichting van de Goudsbloemlaan? Zo nee, waarom niet? 2. Klopt het dat de Notenkiosk […]

1 september 2020 Schriftelijke vragen veiligheidsmaatregelen op de Haagse Markt

Overeenkomstig Artikel 30 van het Reglement van Orde stelt het lid Meinesz (Groep de Mos) vragen aan de voorzitter van de Haagse gemeenteraad. 1).Is het college bekend met de Braderie aan de Hobbemastraat afgelopen weekend en is hiervoor een vergunning dan wel toestemming verleend? (*) 2).Hoe verklaart het college een gebrek aan maatregelen met betrekking […]

28 augustus 2020 Schriftelijke vragen inrichting hondenuitlaatplek Madestein en bankjesplan

Overeenkomstig artikel 30 van het Reglement van orde stellen raadsleden Janice Roopram en René Oudshoorn (Hart voor Den Haag/Groep de Mos) vragen aan de voorzitter van de Haagse gemeenteraad. In heel Den Haag is het verplicht hondenpoep op te ruimen. Dus ook in de losloopgebieden, waaronder het strand. De hondenbezitters zijn altijd verplicht om een […]

28 augustus 2020 Schriftelijke vragen Coronabus

Overeenkomstig artikel 30 van het Reglement van orde stelt raadslid Janice Roopram (Hart voor Den Haag/Groep de Mos) vragen aan de voorzitter van de Haagse gemeenteraad. De testen die moeten uitwijzen of iemand besmet is met corona, zouden overal in Nederland thuis afgenomen moeten kunnen worden bij mensen die niet mobiel zijn. Daarvoor pleit ouderenbond ANBO. Iedereen […]

27 augustus 2020 Schriftelijke vragen mogelijke komst coffeeshop Oude Haagweg

Overeenkomstig Artikel 30 van het Reglement van orde stelt het raadslid Janice Roopram (Hart voor Den Haag/Groep de Mos) de volgende vragen aan de voorzitter van de Haagse gemeenteraad. Vele verontrustende meldingen kwamen bij ons binnen omtrent de mogelijke komst van een coffeeshop op de plek waar momenteel snackbar Monique is gesitueerd, namelijk op de […]

26 augustus 2020 Schriftelijke vragen zend raadsvergaderingen uit via social media

Overeenkomstig Artikel 30 van het Reglement van orde stelt het raadslid Janice Roopram (Hart voor Den Haag/Groep de Mos) de volgende vragen aan de voorzitter van de Haagse gemeenteraad. Hart voor Den Haag/Groep de Mos vindt het belangrijk dat we dichtbij de inwoners staan. We zijn continu in beweging om te bekijken hoe we de […]

24 augustus 2020 Schriftelijke vragen Waar blijft de Ondernemers Ombudsman?

Overeenkomstig Artikel 30 van het Reglement van orde stelt het raadslid Ralf Sluijs (Hart voor Den Haag/Groep de Mos) de volgende vragen aan de voorzitter van de Haagse gemeenteraad. Hart voor Den Haag pleit weer voor het instellen van een speciale ombudsman voor ondernemers. Deze moet klachten en miscommunicatie onderzoeken en bemiddelen. Ook kan hij […]