Raadsvragen

23 juli 2021 Schriftelijke vragen Wachtlijsten zwemles

Overeenkomstig Artikel 30 van het Reglement van Orde stelt raadslid Nino Davituliani (Hart voor Den Haag / Groep de Mos) vragen aan de voorzitter van de Haagse gemeenteraad.

1) Bent u bekend met het artikel ‘Nathy (6) die verdronk in Trekvliet stond al anderhalf jaar op wachtlijst voor zwemles’?

20 juli 2021 Schriftelijke vragen ventileren van overheidsgebouwen

Overeenkomstig Artikel 30 van het Reglement van Orde stelt het lid De Mos (Hart voor Den Haag) vragen aan de voorzitter van de Haagse gemeenteraad.

1) Bent u bekend met het bericht waarin premier Mark Rutte oproept om huizen vaker te luchten (1), de Hart voor Den Haag oproep om ventilatie in scholen aan te brengen (2), het bericht waarin wetenschappers oproepen meer aandacht te besteden aan ventilatie bij coronabestrijding (3) en het onderzoek over ventilatie op scholen (4)? 

17 juli 2021 Schriftelijke vragen Top600-aanpak voor psychiatrische patiënten

Overeenkomstig Artikel 30 van het Reglement van Orde stellen de leden De Mos en Roopram vragen de voorzitter van de Haagse gemeenteraad.

1) Bent u bekend met de berichten ‘Ook Top600-aanpak voor psychiatrische patiënten’ (1) en ‘Geweld tegen ggz-medewerkers’ (2)? 

De brute aanval op twee ggz-medewerkers in Den Haag raakt collega’s in de sector diep.

16 juli 2021 Schriftelijke vragen aandacht voor nijpend personeelstekort horeca

Overeenkomstig Artikel 30 van het Reglement van orde stellen de leden Sluijs en De Mos (Hart voor Den Haag) vragen aan het stadsbestuur:

1) Bent u bekend met de berichten ‘Personeelstekort in de horeca: in september wordt het nog erger’ (1), ‘Den Haag komt horecapersoneel tekort'(2) en ‘Afspraken met Haagse horeca over werk voor mensen uit de bijstand’ (3)? 

2 juli 2021 Schriftelijke vragen structurele maatregelen vernielingen Hindoetempel Ram Mandir

Overeenkomstig artikel 30 van het Reglement van orde stelt het lid Roopram  (Groep de Mos/Hart voor Den Haag) vragen aan de voorzitter van de Haagse gemeenteraad.

Op woensdag 24 maart 2021 rond 14.50 uur is de voorzitter van de Hindoetempel, Ram Mandir, gelegen aan de Mijtensstraat in de Schilderswijk net vertrokken, als er een ruit wordt ingegooid door een man.

30 juni 2021 Schriftelijke vragen Jaar wachten op vergunning voor kiosk

  1. Is het college bekend met het artikel ‘Jaar wachten op vergunning voor kiosk’ van De Telegraaf? (1)
  2. De bloemenkioskhouder bij de begraafplaats Nieuw Westduin wacht nu al een jaar op een omgevingsvergunning die ze nodig heeft voor haar zaak. Hoe kan het dat dit zo lang duurt?