Raadsvragen

11 januari 2021 Schriftelijke vragen Stop opkooppraktijken Laak

Overeenkomstig Artikel 30 van het Reglement van Orde stellen de leden William de Blok en Nino Davituliani (Hart voor Den Haag/Groep de Mos) vragen aan de voorzitter van de Haagse gemeenteraad.

In Den Haag Centraal van 10 januari stond een artikel over opkopers die jagen op huizen in Laakkwartier. 

8 januari 2021 Schriftelijke vragen Pak hondenpoep-terreur in Vruchtenbuurt aan

Overeenkomstig Artikel 30 van het Reglement van orde stelt het raadslid William de Blok (Hart voor Den Haag/Groep de Mos) de volgende vragen aan de voorzitter van de Haagse gemeenteraad.


De fractie van Hart voor Den Haag/Groep de Mos krijgt de laatste tijd veel meldingen uit de Vruchtenbuurt met klachten over puienzeikers.

7 januari 2021 Schriftelijke vragen pak Bezuidenhout West aan

Overeenkomstig Artikel 30 van het Reglement van Orde stelt het lid De Blok (Hart voor Den Haag/Groep de Mos) vragen aan de voorzitter van de Haagse gemeenteraad.

Bezuidenhout West heeft het handhaafregime van Haagse hout, maar de problemen van het Centrum zo werd door enkele bewoners aangegeven.

23 december 2020 Schriftelijke vragen Zorgen over geothermiecentrale

Overeenkomstig artikel 30 van het Reglement van orde stelt raadslid René Oudshoorn (Hart voor Den Haag / Groep de Mos) vragen aan de voorzitter van de Haagse gemeenteraad.

Binnenkort wordt de geothermiecentrale aan de Leyweg in bedrijf gesteld. Hart voor Den Haag/Groep de Mos maakt zich zorgen om de veiligheid en continuïteit over deze centrale, stelde daar al eerder schriftelijk vragen over en stelt nu vervolgvragen;

1) De buizen die gebruikt worden zijn van staal.

18 december 2020 verkeershorror in de Schilderswijk

1) Klopt het bericht ‘Drukke kruispunten en wegen in Transvaal en Schilderswijk gaan op de schop’? (*)  

2) Waarom kiest het college voor een PR-show, terwijl bewoners worden overrompeld door dit bericht?  

3) Is het college nog van plan deze plannen per maatregel aan de bewoners voor te leggen?