Raadsvragen

11 februari 2021 Schriftelijke vragen poststemmen

Overeenkomstig Artikel 30 van het Reglement van Orde stelt het lid De Mos (Hart voor Den Haag) vragen aan het stadsbestuur  

1) Heeft u kennis genomen van de dramatische uitkomsten van de proef met schriftelijk stemmen, met aks uitkomst dat de helft van die stemmen ongeldig zijn?

11 februari 2021 Schriftelijke vragen heropenen van restaurants testen

Overeenkomstig Artikel 30 van het Reglement van Orde stelt het lid De Mos (Hart voor Den Haag) vragen aan de voorzitter van de Haagse gemeenteraad. 

1) Bent u bekend met het feit dat Utrecht het heropenen van restaurants wil testen? (1) 

2) Deelt u de mening dat uw college ook initiatieven moet tonen om ondernemers in nood weer perspectief te bieden?

10 februari 2021 Schriftelijke vragen bewoners van een bank beroofd

Overeenkomstig Artikel 30 van het Reglement van Orde stelt het raadslid Janice Roopram (Hart voor Den Haag/Groep de Mos) de volgende vragen aan de voorzitter van de Haagse gemeenteraad. 

Uit een artikel van het AD van 9 februari 2021 blijkt dat er wederom een fysieke bank gaat verdwijnen.

8 februari 2021 Schriftelijke vragen toegevoegde waarde van de inzet van een mobiliteitsteam

Overeenkomstig artikel 30 van het Reglement van orde stelt raadslid Janice Roopram (Hart voor Den Haag/Groep de Mos) vragen aan de voorzitter van de Haagse gemeenteraad.

Naar aanleiding van het artikel in het *AD waarin wordt aangegeven dat een nieuw team, een mobiliteitsteam, zoveel mogelijk werkeloosheid moet voorkomen, heeft raadslid Janice Roopram onderstaande vragen opgesteld.

5 februari 2021 Schriftelijke vragen Geen terras door fout in beleid

  1. Is het college bekend met het artikel ‘Geen terras door een fout in beleid’ van De Telegraaf? Klopt dit bericht? (1)
  2. “Dit is enorm frustrerend. Zeker als je door corona al met een been in het graf staat”, verzucht een van de restauranteigenaren in De Telegraaf.

2 februari 2022 Schriftelijke vragen Gevaar uitstoot Haagse Asfaltcentrale (HAC) Zonweg

Overeenkomstig Artikel 30 van het Reglement van Orde stelt het raadslid Frans M. Hoijnck van Papendrecht (Hart voor Den Haag / Groep de Mos) de volgende vragen aan de voorzitter van de Haagse gemeenteraad.

1) Is het college bekend met het artikel in dagblad Trouw (*1) van maandag 1 februari 2021 over de kankerverwekkende uitstoot bij sommige asfaltcentrales in Nederland?

2 februari 2021 Schriftelijke vragen Haagse beveiligingsprojecten

1) Klopt het dat er beveiligingscontracten in Den Haag gegund worden aan bedrijven uit bijvoorbeeld Amsterdam?

2) Is het college het met ons eens dat dit een negatief effect heeft op de werkgelegenheid onder Hagenaars? Zo nee, waarom niet?

3) Voor hoeveel extra verkeersbewegingen en (parkeer)kosten zorgt deze keuze?

2 februari 2021 Schriftelijke vragen opheldering subsidie Laakse Lente

Overeenkomstig artikel 30 van het Reglement van orde stellen de raadsleden Janice Roopram en Nino Davituliani (Hart voor Den Haag/Groep de Mos) vragen aan de voorzitter van de Haagse gemeenteraad. Wijkberaad Laak Centraal, Stichting Wijkbus Laakkwartier en Stichting Ouderensociëteit Lipa A1 geven aan niet eens te zijn met de beantwoording van het college op de schriftelijke vragen, ‘Opheldering over subsidie Stichting Laakse Lente’, met RIS nummer 306256.

2 februari 2021 Schriftelijke vragen Stop internetdwang bij ouderen

1) Bent u bekend met het bericht ‘Ouderen zijn internetdwang zat’ (1)? 

2) Bijna alle ouderen (98%) vinden dat bedrijven en overheden alternatieven moeten bieden voor mensen die online niet alles willen regelen. Kunt u duiden hoe u als gemeente garandeert dat ouderen niet worden uitgesloten omdat ze geen of beperkt internet gebruiken?

1 februari 2021 Schriftelijke vragen Nieuwe parkeerplek peperduur

  1. Is het college bekend met het artikel ‘Nieuwe parkeerplek peperduur’ (1) van AD Haagsche Courant? 
  2. “Ze voelen zich bedonderd. Bewoners in het Zeeheldenkwartier raken in en bij de Zoutman-straat ruim honderd parkeerplekken kwijt, die ze keurig gecompenseerd zouden krijgen. Maar de extra plekken in garage de Zeeheld worden 670 procent duurder dan straatparkeren: ‘Een klap in ons gezicht.’”