Raadsvragen

14 januari 2022 Schriftelijke vragen Nationaal Bersiap-monument in Den Haag

Overeenkomstig Artikel 30 van Het Reglement van Orde stelt het lid De Mos (Hart voor Den Haag) vragen aan de voorzitter van de Haagse gemeenteraad.

1) Bent u bekend  met het bericht ‘Rijksmuseum: toch aandacht voor term Bersiap’? (1) 

2) Wat vindt u van het feit dat geprobeerd is om de genocide op landgenoten en andere niet-inlanders, die vlak na het einde van de Tweede Wereldoorlog plaatsvond in voormalig Nederlands-Indië, onder het tapijt te schuiven? 

13 januari 2022 Schriftelijke vragen Nieuwe tramlijn 16 niet ten koste van terrassen Prins Hendrikplein

Horeca-ondernemers op het Prins Hendrikplein hoorden een paar dagen voor kerst dat de oorspronkelijke terrassen niet terugkomen. Het populaire plein zou onaangetast blijven met het invoeren van de nieuwe brede tram 16. Dit was wat de ondernemersvereniging BIZ Zeeheldenkwartier, bewonersorganisatie De Groene Eland en leden van de werkgroepen altijd te horen kregen van de projectingenieurs en betrokken ambtenaren.

10 januari 2022 Schriftelijke vragen Verlichting Hoefkade en Hobbemastraat

1) Is het college bekend met de overlast die ondernemers en bewoners ervaren rondom winkelstraten de Hoefkade en de Hobbemastraat? Zo ja, welke acties heeft het college reeds ondernomen?

2) Deelt het college net als Hart voor Den Haag / Groep de Mos de mening dat verlichting in winkelstraten essentieel is voor het veiligheidsgevoel?

7 januari 2022 Schriftelijke vragen Nieuwbouwplannen Middin Binnenklingen

Overeenkomstig Artikel 30 van het Reglement van Orde stelt het lid de Blok (Hart voor Den Haag/ Groep de Mos) vragen aan de voorzitter van de Haagse gemeenteraad.

Op 26 juli 2021 heeft Hart voor Den Haag / Groep de Mos acht vragen gesteld over bouwplannen van Middin op de locatie Binnenklingen (RIS 309773).

4 januari 2022 Schriftelijke vragen Opheffen haltes HTM

Overeenkomstig artikel 30 van het Reglement van orde stelt het lid Roopram  (Hart voor Den Haag/Groep de Mos) vragen aan de voorzitter van de Haagse gemeenteraad.

HTM zal vanaf januari 2022 vanwege besparingsmaatregelen, tijdelijk 13 halten opheffen. Een van deze halte is de Nieuwendamlaan.

2 januari 2022 Schriftelijke vragen Leefbaarheid in Laak

Overeenkomstig artikel 30 van het Reglement van orde stelt het raadslid Nino Davituliani (Hart voor Den Haag/Groep de Mos) vervolgvragen (RIS310066) aan de voorzitter van de Haagse gemeenteraad.

Op 2021 stelde raadslid mevrouw Davituliani (Hart voor Den Haag / Groep de Mos) schriftelijke vragen ‘Pak puinbak in Laak eindelijk aan”.

28 december 2021 Schriftelijke vragen extra straf voor geweld tegen ambulancepersoneel

Overeenkomstig Artikel 30 van het Reglement van Orde stelt het lid De Mos (Hart voor Den Haag) vragen aan de voorzitter van de Haagse gemeenteraad.


1) Bent u bekend met het artikel ‘Ambulancepersoneel doelwit agressie: dreigementen, klappen en vernielingen’ (1).


2) Heeft u bereidheid om geweld tegen hulpverleners vanuit de gemeente zwaarder te straffen, door daders van gewelddadig gedrag – bovenop de toegekende straf – bestuurlijke boetes op te leggen, gemeentelijke privileges af te pakken, uit huis te plaatsen of te korten op de bijstand?

21 december 2021 Vervolgvragen: Valpartijen Westduinpark

Overeenkomstig artikel 30 van het Reglement van orde stellen de leden René Oudshoorn en Janice Roopram (Hart voor Den Haag/Groep de Mos) vervolgvragen (RIS309792) aan de voorzitter van de Haagse gemeenteraad.

De vervolgvragen zijn puntsgewijs volgens de beantwoording;

  1. Het college weet dus wel degelijk dat er gevaarlijke situaties kunnen ontstaan.