Raadsvragen

7 september 2020 Schriftelijke vragen overlast shishalounge Laak

Overeenkomstig Artikel 30 van het Reglement van orde stelt het raadslid Nino Davituliani (Hart voor Den Haag/Groep de Mos) de volgende vragen aan de voorzitter van de Haagse gemeenteraad. 1. Is het college bekend met de aanhoudende klachten van de bewoners en ondernemers betreffende de notoire overlast afkomstig van de shishalounge, gevestigd aan het Lorentzplein […]

7 september 2020 Schriftelijke vragen verbod ‘pedopartij’ te steunen

1) Bent u bekend met de petitie die oproept voor een verbod op pedopartij PVND? (1) 2) Deelt u de mening dat onze maatschappij beschermd moet worden tegen mensen die seks met dieren en kinderen, inclusief kinderpornografie, toejuichen en die zichzelf verenigingen met als doel om hun zieke fantasieën werkelijkheid te laten worden, sterker nog, […]

4 september 2020 Schriftelijke vragen Verleng termijn terrasverruiming

Overeenkomstig Artikel 30 van het Reglement van orde stelt het raadslid Ralf Sluijs (Hart voor Den Haag/Groep de Mos) de volgende vragen aan de voorzitter van de Haagse gemeenteraad. 1. Op 4 september jongstleden schreef de voorzitter van de Koninklijke Horeca (KHN) afdeling Den Haag een brief aan het college waarin zij pleiten voor een […]

4 september 2020 Schriftelijke vragen Fightclub070

Overeenkomstig Artikel 30 van het Reglement van orde stelt het raadslid Nino Davituliani (Hart voor Den Haag/Groep de Mos) de volgende vragen aan de voorzitter van de Haagse gemeenteraad. 1. Is het college bekend met het artikel: “Ouders kunnen contributie niet betalen: “Kansarme kinderen Schilderswijk mogen niet dupe zijn van foutje”*? Klopt dit bericht? 2. […]

3 september 2020 Schriftelijke vragen herinrichting van de Goudsbloemlaan

Overeenkomstig Artikel 30 van het Reglement van orde stelt het raadslid Jelle Meinesz (Hart voor Den Haag/Groep de Mos) de volgende vragen aan de voorzitter van de Haagse gemeenteraad. 1. Is het college op de hoogte van de misstanden tijdens de herinrichting van de Goudsbloemlaan? Zo nee, waarom niet? 2. Klopt het dat de Notenkiosk […]

1 september 2020 Schriftelijke vragen veiligheidsmaatregelen op de Haagse Markt

Overeenkomstig Artikel 30 van het Reglement van Orde stelt het lid Meinesz (Groep de Mos) vragen aan de voorzitter van de Haagse gemeenteraad. 1).Is het college bekend met de Braderie aan de Hobbemastraat afgelopen weekend en is hiervoor een vergunning dan wel toestemming verleend? (*) 2).Hoe verklaart het college een gebrek aan maatregelen met betrekking […]

28 augustus 2020 Schriftelijke vragen Coronabus

Overeenkomstig artikel 30 van het Reglement van orde stelt raadslid Janice Roopram (Hart voor Den Haag/Groep de Mos) vragen aan de voorzitter van de Haagse gemeenteraad. De testen die moeten uitwijzen of iemand besmet is met corona, zouden overal in Nederland thuis afgenomen moeten kunnen worden bij mensen die niet mobiel zijn. Daarvoor pleit ouderenbond ANBO. Iedereen […]

28 augustus 2020 Schriftelijke vragen inrichting hondenuitlaatplek Madestein en bankjesplan

Overeenkomstig artikel 30 van het Reglement van orde stellen raadsleden Janice Roopram en René Oudshoorn (Hart voor Den Haag/Groep de Mos) vragen aan de voorzitter van de Haagse gemeenteraad. In heel Den Haag is het verplicht hondenpoep op te ruimen. Dus ook in de losloopgebieden, waaronder het strand. De hondenbezitters zijn altijd verplicht om een […]