Raadsvragen

23 december 2020 Schriftelijke vragen Zorgen over geothermiecentrale

Overeenkomstig artikel 30 van het Reglement van orde stelt raadslid René Oudshoorn (Hart voor Den Haag / Groep de Mos) vragen aan de voorzitter van de Haagse gemeenteraad. Binnenkort wordt de geothermiecentrale aan de Leyweg in bedrijf gesteld. Hart voor Den Haag/Groep de Mos maakt zich zorgen om de veiligheid en continuïteit over deze centrale, […]

22 december 2020 Schriftelijke vragen Regels overtreden vastgoeddeal Noordeinde

Is het college bekend met het artikel ‘Regels overtreden bij verkoop pand’ (1) van De Telegraaf? Is het college bekend met het artikel ‘Rapport: overheid blunderde bij verkoop Noordeinde 64 en overwoog pand terug te kopen’ (2) van Follow The Money? “Het pand naast het paleis moest hoe dan ook aan de particulier Munie worden […]

18 december 2020 verkeershorror in de Schilderswijk

1) Klopt het bericht ‘Drukke kruispunten en wegen in Transvaal en Schilderswijk gaan op de schop’? (*)   2) Waarom kiest het college voor een PR-show, terwijl bewoners worden overrompeld door dit bericht?   3) Is het college nog van plan deze plannen per maatregel aan de bewoners voor te leggen? Zo ja, hoe? Zo nee, hoe […]

17 december 2020 afspraken met bewoners Henricuskade nakomen

Is het college op de hoogte van de ingezonden brief en zou zij hierop willen reageren? Zo nee, waarom niet? Is het college op de hoogte van de patstelling in de gesprekken tussen de initiatiefnemer en de omwonenden? De kantoorgebouwen blijven op de in het eerste concept bestemmingsplan voorgestelde hoogte en kunnen niet lager. Verder […]

15 december 2020 Schriftelijke vragen Bewoners betrekken in de Bomenbuurt

Overeenkomstig Artikel 30 van het Reglement van orde stelt het raadslid William de Blok (Hart voor Den Haag/Groep de Mos) de volgende vragen aan de voorzitter van de Haagse gemeenteraad. Aan het begin van de Fahrenheitstraat tussen de Segbroeklaan en Hanenburglaan zouden volgens buurtbewoners afvalbakken komen. Nu is dit een perkje wat net is ingezaaid. […]

13 december 2020 Schriftelijke vragen gevaarlijke honden aanpakken

Overeenkomstig Artikel 30 van het Reglement van Orde stelt het raadslid Richard de Mos (Hart voor Den Haag/Groep de Mos) de volgende vragen aan de voorzitter van de Haagse gemeenteraad.  1) Is het college bekend met het bijtincident door een gevaarlijke hond in Den Haag? (1) 2) Al jaren wordt er gesproken om het aantal […]

9 december 2020 Schriftelijke vragen nazi-roofkunst

Hoe apprecieert het college het gepresenteerde rapport Streven naar rechtvaardigheid? (*) Kan het college aangeven hoeveel kunstwerken die zich in Haagse musea bevinden die (mogelijk) vallen onder categorie “roofkunst”? Worden de transacties die zich in die relevante periode hebben afgespeeld nader bestudeerd? Zo ja, door wie? Zo nee, waarom niet? Hoeveel vragen tot restitutie hebben […]

7 december 2020 Schriftelijke vragen Hou ‘Stappen in Den Haag’ op de been

Overeenkomstig Artikel 30 van het Reglement van orde stelt het raadslid Ralf Sluijs (Hart voor Den Haag/Groep de Mos) de volgende vragen aan de voorzitter van de Haagse gemeenteraad. 1. Is het college bekend met de Stichting Party-Mania/Stappen in Den Haag? 2. Al ruim 17 jaar promoot deze stichting met een team van vrijwilligers, het […]

4 december 2020 Schriftelijke vragen duidelijkheid over jaarwisseling na noodkreet politiebond

Overeenkomstig Artikel 30 van het Reglement van Orde stelt het raadslid Dubbelaar (Hart voor Den Haag/Groep de Mos) de volgende vragen aan de voorzitter van de Haagse gemeenteraad. 1) Is het college bekend met de berichten over de jaarwisseling? (1)  2) Welke concrete mogelijkheden heeft het college bedacht voor een zo feestelijk mogelijke jaarwisseling? 3) […]