Raadsvragen

18 januari 2021 Schriftelijke vragen steun aan De Parade

Volgens Artikel 30 van het Reglement van Orde stelt het lid De Mos (Hart voor Den Haag / Groep de Mos) vragen aan de voorzitter van de Haagse gemeenteraad  1) Bent u bekend met het artikel ‘Zonder noodsteun van Den Haag valt doek voor De Parade’ (1) 2) Deelt u de mening dat De Parade […]

14 januari 2021 Schriftelijke vragen Overconcentratie horeca Anna Paulownaplein

Is het college bekend met het artikel ‘Buurt in verzet tegen horeca’ (1) van De Telegraaf? Buurtbewoners rondom het Haagse Anna Paulownaplein verzetten zich hevig tegen plannen voor een horecazaak met opbouw van twee etages. Is het college bekend met deze plannen en acht het college het wenselijk dat er nog een horecabedrijf toegevoegd wordt […]

14 januari 2021 Schriftelijke vragen Geen ruimte voor salafistische sjeik

1) Wat vindt het college van het bericht ‘Omstreden imam Fawaz mag Haagse wijken weer in: ‘Ik voel me als winnaar’ en wat gaat het college hiertegen ondernemen?   2) Deelt het college onze mening dat deze man schade toebrengt aan onze samenleving en een deel van de islamitische gemeenschap een slechte naam bezorgt?  3) Is het college […]

12 januari 2021 Schriftelijke vragen Stopzetting tegemoetkoming ouderbijdrage

1. Klopt het dat de vergoeding van de vrijwillige ouderbijdrage voor de meest kwetsbare gezinnen per september 2021 wordt stopgezet?   2. Deelt het college met Hart voor Den Haag de mening, dat dit een ongewenste ontwikkeling is en sommige scholen niet meer in staat kunnen zijn om de verschillende activiteiten aan te bieden? 3. Deelt […]

11 januari 2021 Schriftelijke vragen Stop opkooppraktijken Laak

Overeenkomstig Artikel 30 van het Reglement van Orde stellen de leden William de Blok en Nino Davituliani (Hart voor Den Haag/Groep de Mos) vragen aan de voorzitter van de Haagse gemeenteraad. In Den Haag Centraal van 10 januari stond een artikel over opkopers die jagen op huizen in Laakkwartier.  Is het college bekend met het […]

8 januari 2021 Schriftelijke vragen Pak hondenpoep-terreur in Vruchtenbuurt aan

Overeenkomstig Artikel 30 van het Reglement van orde stelt het raadslid William de Blok (Hart voor Den Haag/Groep de Mos) de volgende vragen aan de voorzitter van de Haagse gemeenteraad. De fractie van Hart voor Den Haag/Groep de Mos krijgt de laatste tijd veel meldingen uit de Vruchtenbuurt met klachten over puienzeikers. Dat zijn honden […]

7 januari 2021 Schriftelijke vragen pak Bezuidenhout West aan

Overeenkomstig Artikel 30 van het Reglement van Orde stelt het lid De Blok (Hart voor Den Haag/Groep de Mos) vragen aan de voorzitter van de Haagse gemeenteraad. Bezuidenhout West heeft het handhaafregime van Haagse hout, maar de problemen van het Centrum zo werd door enkele bewoners aangegeven. Gezien de ligging en problematiek in de buurt […]

6 januari 2021 Schriftelijke vragen Portiekplassers in Laakkwartier aanpakken!

1. Is het college bekend met het artikel: “Porteikplassers teisteren Haags Laakkwartier, Ilona is het zat na glijpartij: ‘Asociaal’”*? 2. Is het college met ons van mening dat deze overlastgevers zo snel mogelijk moeten worden aangepakt en zijn ze in beeld? Zo nee, waarom niet? 3. Hoeveel meldingen van woonoverlast over wildplassers, slapende mensen in […]

5 januari 2021 schriftelijke vragen Crisis Haagse woningmarkt erger dan gedacht

Overeenkomstig Artikel 30 van het Reglement van Orde stelt het lid William de Blok (Hart voor Den Haag/Groep de Mos) vragen aan de voorzitter van de Haagse gemeenteraad.   In het AD van donderdag 31 december stond een artikel over de Haagse woningmarkt (1). Deze is nog slechter dan iedereen dacht zo kopte de krant.   […]