Raadsvragen

3 augustus 2021 Schriftelijke vragen Valpartijen Westduinpark

Overeenkomstig artikel 30 van het Reglement van orde stellen de raadsleden Janice Roopram en René Oudshoorn (Hart voor Den Haag / Groep de Mos) vragen aan de voorzitter van de Haagse gemeenteraad.

Het Westduinpark is een prachtig mooi gebied dat bezocht wordt door wandelaars en fietsers.

30 juli 2021 Schriftelijke vragen Leraren na tijdelijk contract de laan uitgestuurd

  1. Bent u bekend met het artikel; “Jonge leraren verlaten voortgezet onderwijs wegens uit kijven vast contract”? (1)
  2. Hoe beoordeelt het college de bevinding van de onderwijsbonden?
  3. Kunt u uiteenzetten hoeveel (procentueel en absoluut) tijdelijke contracten geleid hebben tot de vaste aanstellingen voor beginnende leerkrachten in het voortgezet onderwijs?

29 juli 2021 Schriftelijke vragen Voer slimme rattenval vandaag nog in!

Vragen over de afdoening van de motie ‘Maak gebruik van de slimme rattenval’ RIS308889 

  1. Waarom is er door HMS of de gemeente gekozen voor een jaar durende pilot terwijl met succes deze vallen al in de gemeente Meierijstad wordt toegepast? 
  2. Is het college met ons eens dat dat volstaan had kunnen worden met een kort werkbezoek aan Meierijstad  zodat deze slimme rattenvallen al een jaar ingezet hadden kunnen worden in onze stad die met een enorm rattenprobleem heeft te kampen? 

28 juli 2021 Schriftelijke vragen RED DE NACHT!

  1. Is het college bekend met de oproep van de Dutch Night-time Alliance? (1) 
  2. Is het college bereid om deze oproep te steunen, zo ja hoe?  
  3. Heeft het college het lef om tegen het Rijk te zeggen: tot hier en niet verder en een sterke vuist te maken richting het Rijk om de nachtclubs gecontroleerd te heropenen?

27 juli 2021 Schriftelijke vragen Staak samenwerking met Pels Rijcken voorlopig

  1. Is het college bekend met het artikel ‘Fraude notaris Pels Rijcken nog vele malen groter dan gedacht’ van De Volkskrant? (1)
  2. Dit kantoor voorziet ook het stadsbestuur op belangrijke (integriteit)dossiers van juridisch advies, denk aan de kwesties Omar Munie, de vertrokken topambtenaar en het cultuurpaleis.

26 juli 2021 Schriftelijke vragen Nieuwbouwplannen Middin Binnenklingen

Overeenkomstig Artikel 30 van het Reglement van Orde stelt het lid de Blok (Hart voor Den Haag/ Groep de Mos) vragen aan de voorzitter van de Haagse gemeenteraad.
 
Bewoners van de Buitenklingen zijn op 14 april 2021 geïnformeerd over bouwplannen van Middin op de locatie Binnenklingen.