Raadsvragen

17 mei 2022 Schriftelijke vragen problemen arbeidsmigranten aanpakken

Overeenkomstig Artikel 30 van het Reglement van Orde stellen de leden De Mos, Martini, Martinez van Andel en Guernaoui (Hart voor Den Haag) vragen aan de voorzitter van de Haagse gemeenteraad 

1) Deelt u de mening dat de overlast met arbeidsmigranten de spuigaten uitloopt en dat we veel te lang moeten wachten op landelijke wetgeving?

16 mei 2022 Schriftelijke vragen Blue Nile

Inleiding,

Een van de weinige koopflats in het gebied Laakhavens/Petroleumhaven is het gebouw Blue Nile aan de Waldorpstraat.

Het gebied is ietwat versteend en er is nauwelijks groen dat gebruikt kan worden door de bewoners. Met name het gebied aan de Waldorpstraat is nogal hopeloos.

9 mei 2022 Schriftelijke vragen bevolkingsgroei

Overeenkomstig artikel 30 van het Reglement van orde stellen de leden Richard de Mos en Constant Martini (Hart voor Den Haag) vragen aan de voorzitter van de Haagse gemeenteraad.

De Volkskrant van 9 mei 2022 meldt dat Nederland dat de Nederlandse Arbeidsinspectie constateert dat ons land geen arbeidsmigranten meer aan kan.

5 mei 2022 Schriftelijke vragen Zet de weg af tijdens Dodenherdenking Loosduinen

Traditiegetrouw vond in het kader van de Nationale Dodenherdenking, ook de herdenking plaats bij het Bevrijdingsmonument Loosduinen. Na twee jaar afwezigheid door corona, liepen de Loosduiners massaal uit voor de herdenking. Grote verontwaardiging was er alleen over verkeersdeelnemers die geen geduld konden opbrengen en probeerden om door de groep herdenkende mensen heen te rijden.

3 mei 2022 Schriftelijke vragen Haagse kroegen kapot door geluidsnormen

Overeenkomstig artikel 30 van het Reglement van orde stelt het raadslid Sluijs (Hart voor Den Haag) vragen aan de voorzitter van de Haagse gemeenteraad.

  1. Is het college bekend met het artikel ‘Kroegen in de knel door geluidsnormen’ van De Telegraaf? (1)
  2. Is het college het met Hart voor Den Haag eens dat het niet uit te leggen is dat de geluidsnormen in de uitgaanskernen van Den Haag hetzelfde zijn als in een woonwijk of een klein dorp?

26 april Schriftelijke vragen integrale aanpak Transvaal is nodig

Al vele jaren vraagt Hart voor Den Haag om maatregelen in Transvaal om onveilige en onleefbare situaties te voorkomen. Deze wijk heeft al vele jaren grote problemen op het gebied van:

  • Overbewoning;
  • Illegale kamerverhuur (aan met name MOE-landers);
  • Illegale arbeidskrachten;
  • Overlast op straat (alcoholgebruik, drugsgebruik, samenscholing, hangmannen, zwerfafval, etc.);

26 april 2022 Schriftelijke vragen Koningsnacht

Overeenkomstig artikel 30 van het Reglement van orde stelt het raadslid Sluijs (Hart voor Den Haag) vragen aan de voorzitter van de Haagse gemeenteraad.

  1. Is het college bekend met het artikel ‘Kroegjes in Den Haag balen: tijdens Koningsnacht op tijd dicht en terrasjes naar binnen’ van AD Haagsche Courant?