Raadsvragen

1 februari 2021 Schriftelijke vragen Brandbrief actieplan actiegericht Deltaplan Jeugd

Overeenkomstig artikel 30 van het Reglement van orde stelt raadslid Janice Roopram (Hart voor Den Haag/Groep de Mos) vragen aan de voorzitter van de Haagse gemeenteraad. De verlengde lockdown als gevolg van de aanhoudende COVID-19-pandemie, sinds maart vorig jaar, treft alle Nederlanders. Er zijn grote zorgen bij veel ouders over de gevolgen van de Coronacrisis, want vooral […]

29 januari 2021 Schriftelijke vragen Niet buigen voor relschoppers

Overeenkomstig Artikel 30 van het Reglement van Orde stelt het raadslid Dubbelaar (Hart voor Den Haag/Groep de Mos) de volgende vragen aan de voorzitter van de Haagse gemeenteraad. 1) Bent u bekend met de aangepaste tijden dat afval op de stoep gezet mag worden? (1)(2) 2) Waarom worden deze tijden twee keer in één week […]

28 januari 2021 Schriftelijke vragen relschoppers kaalplukken

Overeenkomstig Artikel 30 van het Reglement van Orde stelt het raadslid Dubbelaar (Hart voor Den Haag/Groep de Mos) de volgende vragen aan de voorzitter van de Haagse gemeenteraad. 1) Bent u bekend met de berichten ‘Stenengooier Schilderswijk snikkend voor supersnelrechter’ (1) en ‘Schade verhalen op relschoppers wordt heel lastig’? (2)2) Is het college met Hart […]

25 januari 2021 Schriftelijke vragen aanpak van probleemgebied De Zevensprong

Overeenkomstig Artikel 30 van het Reglement van Orde stelt het raadslid Richard de Mos (Hart voor Den Haag/Groep de Mos) de volgende vragen aan de voorzitter van de Haagse gemeenteraad. 1. Kan het college duiden wat de status is van de mogelijke komst van attracties van Plopsa op de locatie van de huidige, tijdelijk toegewezen, […]

20 januari 2021 Schriftelijke vragen invalideparkeerplek

Overeenkomstig Artikel 30 van het Reglement van Orde stelt het raadslid Richard de Mos (Hart voor Den Haag/Groep de Mos) de volgende vragen aan de voorzitter van de Haagse gemeenteraad. 1) Is het college bekend met het bericht van Ahmed Araad (1), een invalide man die bij het aanvragen van een invalideparkeervergunning aan alle door […]

19 januari 2021 Schriftelijke vragen Goudsbloemlaan

1)Is het college bekend met de ontevredenheid van de ondernemers en bewoners naar aanleiding van de herinrichting aan de Goudsbloemlaan? 2: Hoeveel parkeerplaatsen zijn er nu netto verdwenen aan het plein, nu de Notenkiosk toch is blijven staan? 3: Klopt het dat Notenkiosk niet is verplaatst, ondanks dat dit eerder is afgesproken? Zo ja, hoe […]

18 januari 2021 Schriftelijke vragen zeewaterwarmtecentrale

1) Klopt dit bericht en klopt het dat Vestia een vergunning had moeten hebben (*)? Zo ja, hoe is dit in hemelsnaam mogelijk? 2) Welke actie dan wel stappen is het college van plan te ondernemen om de desbetreffende bewoners te helpen/tegemoet te komen? 3) Wie controleert in Den Haag de gunningen aan energieleveranciers? 4) […]

18 januari 2021 Schriftelijke vragen steun aan De Parade

Volgens Artikel 30 van het Reglement van Orde stelt het lid De Mos (Hart voor Den Haag / Groep de Mos) vragen aan de voorzitter van de Haagse gemeenteraad  1) Bent u bekend met het artikel ‘Zonder noodsteun van Den Haag valt doek voor De Parade’ (1) 2) Deelt u de mening dat De Parade […]