Raadsvragen

3 december 2021 Schriftelijke vragen Toegankelijkheid stadhuis Den Haag

1) Is het college zich bewust van het feit dat het IJspaleis slecht toegankelijk is voor mensen in een rolstoel?

2) Weet het college dat de toegangspoortjes naar de liften toe alleen door een beveiliger met een speciale pas dusdanig groot gemaakt kunnen worden dat een rolstoel er door past?

2 december 2021 Schriftelijke vragen wijziging in het parkeerbeleid ten aanzien van de Scheveningse haven

Overeenkomstig Artikel 30 van het Reglement van Orde stelt het lid De Mos (Hart voor Den Haag/Groep de Mos) vragen aan de voorzitter van de Haagse gemeenteraad 

1) Bent u bekend met het feit dat door uw wijziging in het parkeerbeleid ten aanzien van de Scheveningse haven een 15 tal bedrijven hun recht op gratis parkeren in de vier zomermaanden (juni tot en met september) verliezen? 

1 december 2021 Schriftelijke vragen parkeergarage aan de Apeldoornselaan

Overeenkomstig artikel 30 van het Reglement van orde stelt Jelle Meinesz (Hart voor Den Haag/Groep de Mos) vragen aan de voorzitter van de Haagse gemeenteraad.

  1. Kan het college verklaren hoe het komt dat ineens blijkt dat de futuristische parkeergarage aan de Apeldoornselaan in dergelijk slechte staat is dat deze gesloten gaat worden?

30 november 2021 Schriftelijke vragen verkeerssituatie Kijkduin

Overeenkomstig artikel 30 van het Reglement van orde stelt het lid Roopram  (Hart voor Den Haag / Groep de Mos) vragen aan de voorzitter van de Haagse gemeenteraad.

Afgelopen zomerperiode heeft Hart voor Den Haag / Groep de Mos een grootschalige enquête uitgevoerd onder bewoners en ondernemers in Kijkduin met een overweldigende respons en zeer heldere conclusies.

18 november 2021 Schriftelijke vragen Transvaal bestolen van schaarse parkeerplekken

  1. Is het college bekend met het artikel ‘Transvaal hekelt weghalen parkeerplekken’ van De Telegraaf? (1)
  2. Waarom heeft het college de bewoners uit Transvaal niet betrokken bij de herinrichting van de Schalk Burgerstraat?
  3. Hoe kan het dat de bewoners steevast genegeerd worden bij ingrijpende veranderingen in hun wijk of dit in ieder geval zo voelen?