Raadsvragen

13 augustus service AV070 niet op orde

AV070 is tijdens de coronacrisis veelvuldig ingezet als vervoerder voor kwetsbare mensen van- en naar zowel prik- als testlocaties. Op zich is dit natuurlijk prima en een geweldige service voor mensen die zelf geen vervoer hebben. Maar momenteel is de service die verleent behoort te worden aan inwoners die om wat voor reden dan ook gebruik moeten maken van AV070 ver te zoeken.

8 augustus 2021 Schriftelijke vragen Haags hondenbeleid is beestenboel

  1. De hondenuitlaatplekken zijn een zooitje geweest de afgelopen weken, het onderhoud schoot te kort, veel plekken waren vol gegroeid met grasaren en berenklauw en prullenbakken ontbraken of waren kapot, is het college hier van op de hoogte? Wat is de reactie van het college en welke lessen heeft het college hieruit geleerd?  

6 augustus 2021 Schriftelijke vragen Laat Paul van Vliet Academie niet zakken!

Overeenkomstig Artikel 30 van het Reglement van orde stelt het raadslid Nino Davituliani (Hart voor Den Haag/Groep de Mos) de volgende vragen aan de voorzitter van de Haagse gemeenteraad.

1. Is het college bekend met het artikel: “Barrie Stevens springt in de bres voor noodlijdende Paul van Vliet Academie”?

6 augustus 2021 Schriftelijke vragen misstanden Haags Dierencentrum

  1. De hondenuitlaatplekken zijn een zooitje geweest de afgelopen weken, het onderhoud schoot te kort, veel plekken waren vol gegroeid met grasaren en berenklauw en prullenbakken ontbraken of waren kapot, is het college hier van op de hoogte? Wat is de reactie van het college en welke lessen heeft het college hieruit geleerd?  

4 augustus 2021 Schriftelijke vragen Den Haag verandert in een jungle

Overeenkomstig Artikel 30 van het Reglement van Orde stellen de leden De Mos en Oudshoorn (Hart voor Den Haag) vragen aan de voorzitter van de Haagse gemeenteraad 

1) Kunt u duiden waarom op veel plekken in de stad het onkruid welig tiert, waardoor de stad verandert in een jungle en hele wijken worden overwoekerd door het oprukkende groen?