Raadsvragen

8 september 2021 Schriftelijke vragen opheldering negeren zorgen bewoners over gevaarlijke oversteekplaats

1) Bent u bekend met het bericht ‘buurt sloeg al vaak alarm over levensgevaarlijke oversteekplek en nu gaat het echt mis, afschuwelijk’ (1)


2) Kunt u duiden waarom u in antwoord op een brief van bezorgde bewoners stelde dat de oversteekplek in het Benoordenhout ‘aan alle veiligheidseisen voldoet’ en u, ondanks waarschuwingen uit de buurt, pas na een ernstig ongeval besluit een onderzoek op te starten naar de verkeersstromen en mogelijke maatregelen om de leefbaarheid en verkeersveiligheid te verbeteren?

7 september 2021 Koppel Haagse werklozen aan Rotterdamse haven

  1. Is het college bekend met het artikel ‘Alle hens aan dek in haven’ van De Telegraaf? (1)
  2. Inmiddels staan er in de Rotterdamse haven meer dan 8.000 vacatures open, en dat aantal blijft oplopen, mede vanwege de energietransitie. Is het college het met Hart voor Den Haag/Groep de Mos eens dat dit grote (baan)kansen biedt voor (langdurige) Haagse werklozen?

5 september 2021 Schriftelijke vragen Joods Erfgoed Van Ostadewoningen

1) Is het college bekend met de signalen vanuit de Joodse gemeenschap aangaande de verpaupering van het gebied rondom de Jacob Catsstraat?

2) Deelt u de mening dat de problemen rondom de zelfbouwkavels in de Jacob Catsstraat niet alleen nadelig heeft uitgepakt voor de kavelhouders, maar ook voor een verpauperd aangezicht van de monumentale Van Ostadewoningen heeft geleid?

2 september 2021 Schriftelijke vragen tussenjaar mogelijk na vmbo

1. Bent u bekend met het artikel: “‘Nu weet ik wat ik echt wil’: deze geslaagde mbo’ers kozen voor een orientatiejaar.”?*

2. Hoe kijkt het college tegen het brede orientatiejaar op het MBO aan zulks momenteel door het ROC TOP en andere ROC’s elders in het land aangeboden wordt?

27 augustus 2021 Schriftelijke vragen Wijkaanpak Kaapseplein

Overeenkomstig artikel 30 van het Reglement van orde stelt het lid Roopram (Hart voor Den Haag / Groep de Mos) vragen aan de voorzitter van de Haagse gemeenteraad. Raadslid Janice Roopram heeft gesprekken gevoerd met bewonersorganisatie Transvaal Zuid en de Parels van Transvaal en hieruit zijn onderstaande vragen voort gekomen.

19 augustus braakliggend terrein Tarwekamp 3

Overeenkomstig Artikel 30 van het Reglement van orde stelt het raadslid William de Blok (Hart voor Den Haag/Groep de Mos) de volgende vragen aan de voorzitter van de Haagse gemeenteraad.

Begin 2021 zijn de panden aan de Tarwekamp 3 gesloopt. 

  1. Is het college op de hoogte dat er op de locatie aan de Tarwekamp 3 reeds enkele maanden een braakliggend terrein ligt?

19 augustus Aanpak wrakschepen en slaappiraten aan de Veenendaalkade

Overeenkomstig Artikel 30 van het Reglement van orde stelt het raadslid Richard de Mos (Hart voor Den Haag/Groep de Mos) de volgende vragen aan de voorzitter van de Haagse gemeenteraad.

Aan de Veenendaalkade liggen veel zogenaamde wrakschepen aangemeerd. Deze schepen verkeren in erbarmelijk staat van onderhoud, bederven het zicht en zijn slecht aangemeerd.