Raadsvragen

12 februari 2021 Schriftelijke vragen Ondernemers in de knel

Is het college bekend met het artikel ‘Water staat kleinere Haagse ondernemers tot aan de lippen’ (1) van AD Haagsche Courant? Volgens het bestuurslid van MKB Den Haag staat het water veel Haagse ondernemers tot aan de lippen. Veel kleine ondernemers hebben weinig of geen reserves meer. Kan het college ons cijfers verschaffen over de […]

11 februari 2021 Schriftelijke vragen poststemmen

Overeenkomstig Artikel 30 van het Reglement van Orde stelt het lid De Mos (Hart voor Den Haag) vragen aan het stadsbestuur   1) Heeft u kennis genomen van de dramatische uitkomsten van de proef met schriftelijk stemmen, met aks uitkomst dat de helft van die stemmen ongeldig zijn? (1) 2) Bent u met ons van […]

11 februari 2021 Schriftelijke vragen heropenen van restaurants testen

Overeenkomstig Artikel 30 van het Reglement van Orde stelt het lid De Mos (Hart voor Den Haag) vragen aan de voorzitter van de Haagse gemeenteraad.  1) Bent u bekend met het feit dat Utrecht het heropenen van restaurants wil testen? (1)  2) Deelt u de mening dat uw college ook initiatieven moet tonen om ondernemers […]

10 februari 2021 Schriftelijke vragen bewoners van een bank beroofd

Overeenkomstig Artikel 30 van het Reglement van Orde stelt het raadslid Janice Roopram (Hart voor Den Haag/Groep de Mos) de volgende vragen aan de voorzitter van de Haagse gemeenteraad.  Uit een artikel van het AD van 9 februari 2021 blijkt dat er wederom een fysieke bank gaat verdwijnen. Dit keer het filiaal van ABN-AMRO aan het De Savornin Lohmanplein […]

8 februari 2021 Schriftelijke vragen toegevoegde waarde van de inzet van een mobiliteitsteam

Overeenkomstig artikel 30 van het Reglement van orde stelt raadslid Janice Roopram (Hart voor Den Haag/Groep de Mos) vragen aan de voorzitter van de Haagse gemeenteraad. Naar aanleiding van het artikel in het *AD waarin wordt aangegeven dat een nieuw team, een mobiliteitsteam, zoveel mogelijk werkeloosheid moet voorkomen, heeft raadslid Janice Roopram onderstaande vragen opgesteld. […]

5 februari 2021 Schriftelijke vragen Geen terras door fout in beleid

Is het college bekend met het artikel ‘Geen terras door een fout in beleid’ van De Telegraaf? Klopt dit bericht? (1) “Dit is enorm frustrerend. Zeker als je door corona al met een been in het graf staat”, verzucht een van de restauranteigenaren in De Telegraaf. Is het college het met Hart voor Den Haag […]

2 februari 2022 Schriftelijke vragen Gevaar uitstoot Haagse Asfaltcentrale (HAC) Zonweg

Overeenkomstig Artikel 30 van het Reglement van Orde stelt het raadslid Frans M. Hoijnck van Papendrecht (Hart voor Den Haag / Groep de Mos) de volgende vragen aan de voorzitter van de Haagse gemeenteraad. 1) Is het college bekend met het artikel in dagblad Trouw (*1) van maandag 1 februari 2021 over de kankerverwekkende uitstoot bij sommige asfaltcentrales in Nederland? […]

2 februari 2021 Schriftelijke vragen Haagse beveiligingsprojecten

1) Klopt het dat er beveiligingscontracten in Den Haag gegund worden aan bedrijven uit bijvoorbeeld Amsterdam? 2) Is het college het met ons eens dat dit een negatief effect heeft op de werkgelegenheid onder Hagenaars? Zo nee, waarom niet? 3) Voor hoeveel extra verkeersbewegingen en (parkeer)kosten zorgt deze keuze? 4) Deelt het college onze mening […]

2 februari 2021 Schriftelijke vragen opheldering subsidie Laakse Lente

Overeenkomstig artikel 30 van het Reglement van orde stellen de raadsleden Janice Roopram en Nino Davituliani (Hart voor Den Haag/Groep de Mos) vragen aan de voorzitter van de Haagse gemeenteraad. Wijkberaad Laak Centraal, Stichting Wijkbus Laakkwartier en Stichting Ouderensociëteit Lipa A1 geven aan niet eens te zijn met de beantwoording van het college op de […]

2 februari 2021 Schriftelijke vragen Stop internetdwang bij ouderen

1) Bent u bekend met het bericht ‘Ouderen zijn internetdwang zat’ (1)?  2) Bijna alle ouderen (98%) vinden dat bedrijven en overheden alternatieven moeten bieden voor mensen die online niet alles willen regelen. Kunt u duiden hoe u als gemeente garandeert dat ouderen niet worden uitgesloten omdat ze geen of beperkt internet gebruiken? 3) Welke […]