Raadsvragen

31 mei 2021 Schriftelijke vragen illegale motorcross

Overeenkomstig artikel 30 van het Reglement van orde stelt het lid Rachid Guernaoui (Hart voor Den Haag) vragen aan de voorzitter van de Haagse gemeenteraad.

Sinds 2020 ondervinden bewoners van hofjeswoningcomplex ‘f Fort aan de Schelfhoutstraat en Wijnand Nuyenstraat vooral in de zomer.

27 mei 2022 Schriftelijke vragen meer handhaving in Moerwijk

Overeenkomstig Artikel 30 van het Reglement van orde stelt het raadslid Richard de Mos (Hart voor Den Haag) de volgende vragen aan de voorzitter van de Haagse gemeenteraad.

Het artikel in AD d.d. 13-05-2022 over de neergeschoten vrijwilliger Willem, plus alles wat deze schietpartij bij de bewoners losmaakt is voor Hart voor Den Haag wederom aanleiding om vragen aan het stadsbestuur te stellen.

24 mei 2022 Schriftelijke vragen onmiddellijke sluiting van Haagse moskee die wilde meewerken aan kortstondig uithuwelijken voor seks en geld

Overeenkomstig art. 30 van het Reglement van orde stelt het raadslid De Mos (Hart voor Den Haag) de volgende vragen:

1) Bent u bekend met het bericht ‘Haagse moskee wilde meewerken aan kortstondig uithuwelijken voor seks en geld’ (1)? 

2) Deelt u de mening dat het totaal onaanvaardbaar is dat vrouwen – veelal onder dwang – voor korte tijd worden uitgehuwelijkt voor seks en geld?

21 mei 2022 Schriftelijke vragen maand vertraging Utrechtsebaan

Overeenkomstig Artikel 30 van het Reglement van Orde stelt het lid Meinesz (Hart voor Den Haag) vragen aan de voorzitter van de Haagse gemeenteraad.

1) Bent u bekend met het bericht ‘Maand vertraging: Utrechtsebaan in Den Haag pas eind juni klaar’ (1)?

19 mei 2022 Schriftelijke vragen schrappen Vuurwerkfestival Scheveningen

Overeenkomstig Artikel 30 van het Reglement van Orde stelt het lid De Mos (Hart voor Den Haag) vragen aan de voorzitter van de Haagse gemeenteraad.

1) Bent u bekend met onderstaande berichten (1) (2)?

2) Kunt u concreet duiden wat u met de vele aangeleverde Hart voor Den Haag suggesties uit onze politienota ‘Roeien met de riemen die we hebben’, van alweer twee jaar geleden, heeft gedaan?

19 mei 2022 Schriftelijke vragen Oneerlijk speelveld subsidies

Overeenkomstig Artikel 30 van het Reglement van Orde stelt het lid De Mos (Hart voor Den Haag) aanvullende vragen op het bericht dat er gesjoemeld wordt met sportsubsidies (1) 

1) Uit een eerder rapport van de rekenkamer bleek dat subsidies oneigenlijk verdeeld worden binnen de gemeente, is in dat onderzoek de verstrekking aan WSDH ook aan de orde gekomen of op enig moment door de rekenkamer of een accountantsdienst onder de aandacht gebracht

2) Op welk moment wist het college dat de verstrekking van subsidie aan WSDH voor de subsidieregeling niet conform de wettelijke kaders verliep?

19 mei 2022 Schriftelijke vragen Onzichtbaar zebrapad en gevaarlijke verkeerssituaties in Loosduinen

De verkeerssituatie in de Loosduinse Hoofdstraat is sinds de versmalling van de rijbaan enige jaren geleden zeer problematisch. Hart voor Den Haag heeft de afgelopen jaren tweemaal eerder schriftelijke vragen aan het college gesteld over de gevaarlijke situatie aldaar (RIS303039 & RIS310104), die zich concentreert tussen het kruispunt Ockenburghstraat/Lozerlaan en het begin van de Ouverturestraat.

18 mei 2022 Schriftelijke vragen Red de Keizerstraat!

Overeenkomstig artikel 30 van het Reglement van orde stelt het lid Coen Bom (Hart voor Den Haag) vragen aan de voorzitter van de Haagse gemeenteraad.

Tijdens een wijkschouw van 17-05-2022 uitten de ondernemers van de Keizerstraat grote zorgen over de staat van de straat.