Raadsvragen

10 januari 2017 Schriftelijke vragen Palaceplein

Overeenkomstig art 30 van het reglement van orde stelt ondergetekende de volgende vragen aan de voorzitter van de Haagse gemeenteraad.

  1. In de Harstenhoekstraat onder de appartementen wordt de bestrating bij de tramrails onderbroken. Argument is dat gemotoriseerd verkeer dit deel niet als sluiproute gebruikt Gevolg: een uitlaatplaats voor honden en veel zwerfvuil in de vorm van sigarettenpeuken. 

8 februari 2017 Schriftelijke vragen Fietsendiefstal Centrum Den Haag

Overeenkomstig Artikel 30 van het Reglement van Orde stelt het lid Kraft van Ermel (Groep de Mos) vragen aan de voorzitter van de Haagse gemeenteraad

Via de griffie werd de raad geattendeerd op een twitterbericht waarin gesteld wordt dat er in het centrum veel fietsen worden gestolen.

8 maart 2017 Schriftelijke vragen Waarschuwingsborden haven Scheveningen

Overeenkomstig Artikel 30 van het Reglement van Orde stelt het lid De Mos (Groep de Mos/Ouderen Partij Den Haag) vragen aan de voorzitter van de Haagse gemeenteraad.

  1. Bent u bekend met het feit dat er vanaf de Dr. Lelykade met enige regelmaat auto’s verdwijnen in de Scheveningse haven, veelal omdat automobilisten de handrem vergeten te gebruiken (1)?

14 maart 2017 Schriftelijke vragen 'False advertising' kavels Ypenburg

Overeenkomstig Artikel 30 van het Reglement van Orde stelt het lid Dubbelaar (Groep de Mos/Ouderen Partij Den Haag) vragen aan de voorzitter van de Haagse gemeenteraad.

1. Bent u bekend met de advertentie over ‘Bouw zelf uw droomhuis in Ypenburg’ in de Posthoorn van woensdag 8 maart 2017?

20 september 2017 Schriftelijke vragen bedrijventerrein ZKD

Overeenkomstig Artikel 30 van het Reglement van Orde stelt het lid De Mos (Groep de Mos) vragen aan de voorzitter van de Haagse gemeenteraad;

1) Bent u bekend met het het bedrijventerrein ZKD (1)?

U bent welvarend begonnen met revitalisatie van het bedrijventerrein ZKD.