Raadsvragen

12 februari 2015: Schriftelijke Vragen “Voorkom gezondheidsklachten door een boom te verplaatsen”

10 februari 2015: Schriftelijke Vragen over Verkeerssituatie Parkstraat

24 maart 2015: Beantwoording Schriftelijke Vragen over Verkeerssituatie Parkstraat – SV073 RIS280789

Overeenkomstig Artikel 30 van het Reglement van Orde stelt het lid De Mos (Groep de Mos / Ouderen Partij Den Haag) vragen aan de voorzitter van de Haagse gemeenteraad

1) Bent u bekend met het artikel ‘Het loopt volledig uit de hand op de Parkstraat’ (1)

2) Kunt u duiden waarom u de zorgen van de buurt niet serieus neemt door direct te stellen dat u niet veel aan de verkeersonveilige situatie kunt doen?

10 februari 2015: Schriftelijke Vragen: “Groep de Mos / Ouderen Partij wil Haagse Pop Academie”

24 maart 2015: Beantwoording Schriftelijke Vragen: “Groep de Mos / Ouderen Partij wil Haagse Pop Academie” – SV072 RIS280788

Overeenkomstig Artikel 30 van het Reglement van Orde stelt het lid De Mos (Groep de Mos / Ouderen Partij Den Haag) vragen aan de voorzitter van de Haagse gemeenteraad

10 februari 2015

1) Is het u bekend dat veel jong Haags Poptalent, vanwege het ontbreken van een Haagse Pop Academie, verdwijnt naar andere steden die wel een leerlijn popmuziek hebben, zoals Utrecht met ‘De Herman Brood Academie’?

5 februari 2015: Schriftelijke vragen “Houdverbod voor aanpak dierenmishandeling