Raadsvragen

10 februari 2015: Schriftelijke Vragen: “Groep de Mos / Ouderen Partij wil Haagse Pop Academie”

24 maart 2015: Beantwoording Schriftelijke Vragen: “Groep de Mos / Ouderen Partij wil Haagse Pop Academie” – SV072 RIS280788

Overeenkomstig Artikel 30 van het Reglement van Orde stelt het lid De Mos (Groep de Mos / Ouderen Partij Den Haag) vragen aan de voorzitter van de Haagse gemeenteraad

10 februari 2015

1) Is het u bekend dat veel jong Haags Poptalent, vanwege het ontbreken van een Haagse Pop Academie, verdwijnt naar andere steden die wel een leerlijn popmuziek hebben, zoals Utrecht met ‘De Herman Brood Academie’?

5 februari 2015: Schriftelijke vragen “Houdverbod voor aanpak dierenmishandeling

27 januari 2015: Schriftelijke Vragen over De leyweg; sluiten V&D

Overeenkomstig Artikel 30 van het Reglement van Orde stelt het lid De Mos (Groep de Mos / Ouderen Partij Den Haag) vragen aan de voorzitter van de Haagse gemeenteraad

1) Bent u bekend met de berichten ‘Grote leegverkoop bij V&D winkelcentrum Leyweg: zondag sluiten de deuren definitief’ (1), ‘Einde V&D lijkt voorbode neergang winkelcentrum Leyweg’ (2) en ‘Het einde van een tijdperk’ (3)

2) Wat is uw mening over het vertrek van de V&D uit het pand aan De Leyweg; welke invloed heeft dit volgens u op het winkelcentrum?

30 januari 2015: Schriftelijke vragen over hoge administratieve lasten restaurant Dulang

14 januari 2013 Schriftelijke Vragen “Beter strooien”

19 februari 2013 Beantwoording Schriftelijke Vragen ” Beter strooien”

1) Bent u bekend met de berichten ‘Sneeuw; grote drukte op wegen rond Den Haag’ (1) en ‘HTM heeft alles op de

rit’ (2)?

Uit de berichtgeving van Den Haag FM komt naar voren dat er veel overlast is van sneeuw op de Haagse

binnenwegen

2) Klopt het dat u zich bij het strooien alleen concentreert op de hoofdwegen en dat u de Haagse binnenwegen

overslaat bij het strooien?