Raadsvragen

23 maart 2015: Schriftelijke vragen Financiële problemen Voedselbank Haaglanden

21 april 2015: Beantwoording Schriftelijke vragen Financiële problemen Voedselbank Haaglanden

In samenwerking met de Haagse Stadspartij

Overeenkomstig artikel 30 van het Reglement van Orde stellen de leden De Mos (Groep de Mos / Ouderen Partij) en Faïd (Haagse Stadspartij) vragen aan de voorzitter van de Haagse gemeenteraad
1) Bent u bekend met de berichten ‘Voedselbank Haaglanden in financiële problemen: tekort van 60.000 euro dreigt’ (1), ‘Den Haag grootste stijger aantal Voedselbank bezoekers’ (2) en de beantwoording op de Soepbusvragen RIS 280903
2) Wat vindt u van het feit dat Den Haag de grootste toename heeft in het aantal bezoekers dat afhankelijk is geworden van de Voedelbank en hoe ziet u deze ontwikkeling in relatie tot het huidige armoedebeleid?

11 maart 2015: Schriftelijke Vragen Parkeertarieven in Den Haag

14 april 2015: Beantwoording Schriftelijke Vragen Parkeertarieven in Den Haag

11 maart 2015

 

Overeenkomstig Artikel 30 van het Reglement van Orde stelt het lid De Mos (Groep de Mos / Ouderen Partij) vragen aan de voorzitter van de Haagse gemeenteraad

 

1)    Bent u bekend met de berichten ‘Parkeergarage Markthof Den Haag grootste prijsstijger in Nederland’ (1), ‘Parkeertarieven stijgen’ (2)

 

2)    Wat vindt u van het feit dat parkeergarage Markthof, in de Nationale Parkeertest 2015, de grootste prijsstijger (27%) van Nederland is?

10 maart 2015: Schriftelijke vragen betreft Strafdifferentiatie Horecaondernemers

8 april 2015: Beantwoording Schriftelijke vragen betreft Strafdifferentiatie Horecaondernemers

Den Haag, 10 maart 2015

Overeenkomstig Artikel 30 van het Reglement van Orde en naar aanleiding van uw brief d.d. 10 februari 2015 waarbij u zegt de op 13 november 2014 aangenomen motie (RIS 278562) pas in januari 2016 in werking te laten treden, stellen de raadsleden De Mos (Groep de Mos / Ouderen Partij Den Haag) en Elissen (PVV) vragen aan de voorzitter van de Haagse gemeenteraad.