Raadsvragen

11 maart 2015: Schriftelijke Vragen Parkeertarieven in Den Haag

14 april 2015: Beantwoording Schriftelijke Vragen Parkeertarieven in Den Haag

11 maart 2015

 

Overeenkomstig Artikel 30 van het Reglement van Orde stelt het lid De Mos (Groep de Mos / Ouderen Partij) vragen aan de voorzitter van de Haagse gemeenteraad

 

1)    Bent u bekend met de berichten ‘Parkeergarage Markthof Den Haag grootste prijsstijger in Nederland’ (1), ‘Parkeertarieven stijgen’ (2)

 

2)    Wat vindt u van het feit dat parkeergarage Markthof, in de Nationale Parkeertest 2015, de grootste prijsstijger (27%) van Nederland is?

10 maart 2015: Schriftelijke vragen betreft Strafdifferentiatie Horecaondernemers

8 april 2015: Beantwoording Schriftelijke vragen betreft Strafdifferentiatie Horecaondernemers

Den Haag, 10 maart 2015

Overeenkomstig Artikel 30 van het Reglement van Orde en naar aanleiding van uw brief d.d. 10 februari 2015 waarbij u zegt de op 13 november 2014 aangenomen motie (RIS 278562) pas in januari 2016 in werking te laten treden, stellen de raadsleden De Mos (Groep de Mos / Ouderen Partij Den Haag) en Elissen (PVV) vragen aan de voorzitter van de Haagse gemeenteraad.

10 maart 2015: Schriftelijke Vragen “Oproep aan wethouder;check motieven ADO-eigenaar”

6 maart 2015: Schriftelijke Vragen “Onderzoek naar Rotterdamse oplossing constuctiefouten galerijflats”

25 februari 2015 Schriftelijke vragen “Alle 65Plussers in Metropoolregio Rotterdam – Den Haag (MRDH) vrij reizen”

24 februari 2015 Schriftelijke vragen Verkeersoproep Groep de Mos aan collegepartijen

24 maart 2015: Beantwoording Schriftelijke vragen Verkeersoproep Groep de Mos aan collegepartijen- SV098RIS281032

Overeenkomstig Artikel 30 van het Reglement van Orde stelt het lid De Mos (Groep de Mos / Ouderen Partij) de volgende vragen aan de voorzitter van de Haagse gemeenteraad

1) Bent u bekend met het artikel ‘Niet allemaal door het centrum’ (1)
In het artikel wordt de schijn gewekt dat zowel de Collegepartijen VVD als HSP en uw wethouder Verkeer het upgraden van de Lozerlaan als middel zien voor het ontlasten van het centrum van waaruit nu vele stadsgenoten de A4 proberen te vinden.