Raadsvragen

24 mei 2022 Schriftelijke vragen onmiddellijke sluiting van Haagse moskee die wilde meewerken aan kortstondig uithuwelijken voor seks en geld

28 juni 2022 Beantwoording Schriftelijke vragen onmiddellijke sluiting van Haagse moskee die wilde meewerken aan kortstondig uithuwelijken voor seks en geld

Overeenkomstig art. 30 van het Reglement van orde stelt het raadslid De Mos (Hart voor Den Haag) de volgende vragen:

1) Bent u bekend met het bericht ‘Haagse moskee wilde meewerken aan kortstondig uithuwelijken voor seks en geld’ (1)? 

19 mei 2022 Schriftelijke vragen Oneerlijk speelveld subsidies

21 juni 2022 Beantwoording Schriftelijke vragen Oneerlijk speelveld subsidies

Overeenkomstig Artikel 30 van het Reglement van Orde stelt het lid De Mos (Hart voor Den Haag) aanvullende vragen op het bericht dat er gesjoemeld wordt met sportsubsidies (1) 

1) Uit een eerder rapport van de rekenkamer bleek dat subsidies oneigenlijk verdeeld worden binnen de gemeente, is in dat onderzoek de verstrekking aan WSDH ook aan de orde gekomen of op enig moment door de rekenkamer of een accountantsdienst onder de aandacht gebracht

2) Op welk moment wist het college dat de verstrekking van subsidie aan WSDH voor de subsidieregeling niet conform de wettelijke kaders verliep?

19 mei 2022 Schriftelijke vragen Onzichtbaar zebrapad en gevaarlijke verkeerssituaties in Loosduinen

28 juni 2022 Beantwoording Schriftelijke vragen Onzichtbaar zebrapad en gevaarlijke verkeerssituaties in Loosduinen

De verkeerssituatie in de Loosduinse Hoofdstraat is sinds de versmalling van de rijbaan enige jaren geleden zeer problematisch. Hart voor Den Haag heeft de afgelopen jaren tweemaal eerder schriftelijke vragen aan het college gesteld over de gevaarlijke situatie aldaar (RIS303039 & RIS310104), die zich concentreert tussen het kruispunt Ockenburghstraat/Lozerlaan en het begin van de Ouverturestraat.