Raadsvragen

28 november 2020 Opnieuw vernielingen in het Zeeheldenkwartier

Overeenkomstig Artikel 30 van het Reglement van orde stellen de raadsleden Arjen Dubbelaar en Ralf Sluijs (Hart voor Den Haag/Groep de Mos) de volgende vragen aan de voorzitter van de Haagse gemeenteraad.

1).Heeft het college ook recentelijk signalen ontvangen van (jeugd) overlast op het Prins Hendrikplein?

26 november 2020 Schriftelijke vragen Ambassades laten monumenten rotten

Overeenkomstig artikel 30 van het Reglement van orde stellen de raadsleden Arjen Dubbelaar en William de Blok (Hart voor Den Haag/Groep de Mos) vragen aan de voorzitter van de Haagse gemeenteraad.

1) Is het college bekend met de bouwkundige staat van het gemeentelijk monument aan de Groot Hertoginnelaan 30?

21 november 2020 Schriftelijke vragen enorme toename wapens op scholen

Overeenkomstig Artikel 30 van het Reglement van Orde stellen de leden De Mos en Dubbelaar (Groep de Mos / Hart voor Den Haag) de volgende vragen aan de voorzitter van de Haagse gemeenteraad.

1) Bent u bekend met het bericht van RTL Nieuws over wapenbezit op scholen?

19 november 2020 Schriftelijke vragen Het begint bij een goed fundament

Overeenkomstig Artikel 30 van het Reglement van Orde stelt het lid William de Blok (Hart voor Den Haag/Groep de Mos) vragen aan de voorzitter van de Haagse gemeenteraad.

Vanaf Juli 2021 krijgen alle huizen bij verkoop een funderingslabel dat het risico op verzakkingen vaststelt.

19 november 2020 Schriftelijke vragen pak afval en afvalhufters aan

Het lukt Haagse stadsbestuur maar niet om de enorme afvalberg en bijplaatsingen onder controle te krijgen ondanks actieplannen zoals Schone stoep, Schoon doen we gewoon en het rattenoffensief. Het zwaartepunt van de dumpingen vindt plaats in het weekend, juist het tijdstip dat er nauwelijks vuil wordt opgehaald en de handhaving op een laag pitje staan.

18 november 2020 Schriftelijke vragen inzet kinder- en jeugdpsychiaters in wijkteams

Overeenkomstig Artikel 30 van het Reglement van orde stelt het lid Janice Rooptram (Hart voor Den Haag / Groep de Mos) vragen aan de voorzitter van de Haagse gemeenteraad:


Met de overheveling van de jeugd-ggz naar de gemeenten was het de bedoeling om juist de zorg dicht bij huis brengen en aansluiten op de hulpvraag van patiënt en ouders.