Raadsvragen

7 mei 2021 schriftelijke vragen bouwplan PTT gebouw Fahrenheitstraat

30 juni 2021 Beantwoording schriftelijke vragen bouwplan PTT gebouw Fahrenheitstraat

Overeenkomstig Artikel 30 van het Reglement van Orde stellen de leden de Blok en Meinesz (Hart voor Den Haag/ Groep de Mos) vragen aan de voorzitter van de Haagse gemeenteraad. 

Op 14 mei 2020 is door de Koninklijke Haagse Woningvereniging van 1854 een aanvraag omgevingsvergunning ingediend voor het gedeeltelijk slopen en veranderen van het kantoor in de Fahrenheitstraat 335 en naast de woning in de Amperestraat 44 tot 43 appartementen.