Overeenkomstig Artikel 30 van het Reglement van Orde stellen de leden De Mos en Meinesz vragen aan de voorzitter van de Haagse gemeenteraad.

1) Is het college bekend met het feit dat het eerder door Hart voor Den Haag gedane voorstel de horrorpoller aan de Escamplaan te verwijderen en te vervangen voor videocamera’s elders in den lande een heuse goudmijn is voor de al zo lege staatskas? (1)

2) Deelt het college de mening dat uw stronteigenwijze gedrag de Haagse belastingbetaler al vele tonnen aan euro’s heeft gekost? Kunt u in uw beantwoording het laatste kostenoverzicht toevoegen met daarbij welke kosten zijn gemaakt voor o.a. de pollers die steeds moeten worden hersteld, voor tig verkeersregelaars die er druk doende zijn om te proberen nog iets van duidelijkheid te scheppen en voor het plaatsen van een partij borden waardoor de situatie nóg onduidelijker wordt?

3) Is het college het deze nieuwe kennis nu wel de bereidheid om de horrorpoller als dé wiedeweerga te verwijderen en te vervagen voor videocamera’s? Zo neen, waarom niet?

4) Deelt het college de mening dat het willens en wetens laten bestaan van een verkeersonveilige situatie ernstig verwijtbaar gedrag is, omdat hierbij onnodig verkeersslachtoffers vallen? Zo neen, waarom niet?

(1) https://gouweijsselnieuws.nl/2022/11/08/videocamera-bij-knip-zuideinde-zevenhuizen-blijkt-goudmijn/

Jelle Meinesz

Richard de Mos

Hart voor Den Haag