3 september 2019 Schriftelijke vragen stadsstrand en strandpaviljoen in de Binckhorst

Van educatieve en culturele activiteiten tot actieve en sportieve recreatie. Het zijn zomaar een paar kernwoorden uit het plan ‘Waterfront’ voor een recreatieve zone aan de Poolsterhaven in de Binckhorst. Initiatiefnemers Nanko Borsboom en Larrie Goedkoop willen de ‘lege’ plek een nieuwe, tijdelijke bestemming geven. Een groot glazen gebouw van maar liefst 800 m2 en een bijzonder decor, zullen de basis vormen voor vele food evenementen, sport- en muziekevenementen. Er zal ook ruimte zijn voor culturele performance art. Daarnaast willen ze lasergame, een free-run parcours, Virtual Reality en Augmented reality aanbieden. Daarmee komt er een breed scala aan mooie bedrijfsuitjes voor de vele bedrijven die Den Haag huisvest.

1). Met 5.000 te bouwen woningen op de Binckhorst en een sterk groeiende kantorenmarkt in Den Haag, groeit ook de vrijetijdssector in onze stad. Bent u het met Hart voor Den Haag/Groep de Mos eens dat plannen ter bevordering van de vrijetijdssector in het algemeen en de markt voor bedrijfsuitjes in het bijzonder, met een positieve grondhouding tegemoet getreden dient te worden? Zo neen, waarom niet?

2). De ondernemers van het plan ‘Waterfront’ vragen de gemeente niet om geld, zij beschikken over eigen middelen. Bent u bereid om met hen in gesprek te gaan om de mogelijkheden tot uitvoering van hun plannen te bespreken? Zo neen, waarom niet?

Ralf Sluijs
Hart voor Den Haag/Groep de Mos