3 februari 2015: Beantwoording Schriftelijke Vragen “Monument Verhuellweg” SV017 RIS280090

Volgens Art 30 van het Reglement van Orde stelt het raadslid Lex Kraft van Ermel de volgende vragen aan de voorzitter van de Haagse raad.

1. Volgens het AD van 7 januari 2015 wordt het monument voor gesneuvelde militairen in Indië aan de Verhuellweg ernstig verwaarloosd. Bloemen worden weggenomen. Bent u op de hoogte van dat bericht?

2. Is dat bericht juist. Zo nee, waarop is de mening van de Vereniging Oud Militairen Indie- en Nieuw-Guineagangers dan gebaseerd?

3. Bent u bereid in overleg met de VOMI passende maatregelen te nemen om het monument te beschermen.

7 januari 2015

Lex Kraft van Ermel

Fractie Groep de Mos/ Ouderen Partij