1) Bent u bekend dat een deel van het parkeerterrein aan de Sylvain Poonsstraat langere tijd is afgezet voor bouwmaterialen? 

2) Wanneer worden deze bouwmaterialen en hekken weer opgeruimd?

3) Wanneer wordt het onkruid gesnoeid?

4) Deelt u de mening dat een verwaarloosde indruk niet goed is voor de wijk Wateringse Veld? Zo nee, waarom niet?

5) Is het college bereid om het parkeerterrein, eventueel in overleg met het IPP, op korte termijn aan te pakken? Zo nee, waarom niet?

6) Wat is de status van het behoud van het parkeerterrein? Graag een toelichting.

Arjen Dubbelaar
Hart voor Den Haag