11 mei 2021 Beantwoording Schriftelijke vragen realiseer parkeerplaatsen in Laak

Overeenkomstig Artikel 30 van het Reglement van Orde stellen de leden De Mos en Meinesz (Hart voor Den Haag) vragen aan de voorzitter van de Haagse gemeenteraad 

1) Bent u bekend met het bericht van Samen voor Laak? (1) 

2) Bent u bekend met de noodkreten vanuit Laak aangaande het grote tekort aan parkeerplaatsen? Zo ja, hoe kan het zo zijn dat u ervoor gekozen heeft om van Laak één vergunningengebied te maken, voordat u de beloofde extra parkeerplaatsen heeft gerealiseerd? 

3) Bewoners hebben veel ideeën over hoe de parkeerproblemen op te lossen. Bermen bestraten en schuin parkeren onder andere. Zou u met bewoners in overleg willen en op wijkschouw willen gaan om meer parkeerplaatsen te realiseren, het liefst subiet?

4) Uw college heeft de voorgenomen bouw van een parkeergarage in Laak ter elfde ure geschrapt. Onbegrijpelijk. Wilt u de parkeergarage weer terug op de tekentafel brengen als oplossing voor de langere termijn? 

(1) https://www.facebook.com/1734778759899240/posts/3894575080586253/?d=n